Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Прва зона - екстра зона становања
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Екстра зона становања

Подручје Дедиња

Од раскрснице Булевара Кнеза Александра Карађорђевића са Улицом др Милутина Ивковића, улицом др. Милутина Ивковића до Трга ослобођења, Булевар ослобођења, Генерала Павла Јуришића, границом блокова 26*, 33* и 36* (не укључујући те блокове), Незнаног јунака, Паје Адамова, Васка Попе, Михајла Аврамовића, границом комплекса ортопедске болнице "Бањица"*, Омладинска, границом комплекса Ортопедске болнице "Бањица"*, границом блока 62* (не укључујући тај блок), границом према графичком прилогу* до Велисава Вуловића, Велисава Вуловића, Милана Благојевића Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михајла Аврамовића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, границом комплекса Гарде, Јована Жујовића, Уроша Предића, Теодора Драјзера, границом према графичком прилогу* до Милована Глишића, Милована Глишића, Змаја Огњена Вука, Жанке Стокић, Косте Главинића, границом комплекса за дечју и социјалну заштиту и за науку - део блока 41 (не укључујући тај комплекс)*, Васе Пелагића, Чолак Антина, Козјачка, Булевар војводе Путника, Булевар кнеза Александра Карађорђевића до Др Милутина Ивковића.
* Регулациони план просторне целине Дедиње ("Службени лист града Београда", број 1/2000)

Подручје Чукарице

Од раскрснице улица Зимоњићеве и Жарковачке, Жарковачком, Београдског батаљона, Благоја Паровића до бр. 121 (укључујући и бр. 121), даље границом парцела од бр. 115В до бр. 107В у Улици Благоја Паровића - пролаз (укључујући и те парцеле), даље границом парцела од бр. 107В у Благоја Паровића - пролаз до бр. 36 у Зимоњићевој (укључујући и те парцеле), Зимоњићевом до раскрснице са Жарковачком.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла