Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Четврта зона
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Четврта зона

Подручје Палилуле

Од раскрснице Зрењанинског пута и Улице Бранка Момирова, Бранка Момирова, стазом до канала, каналом до Зрењанинског пута, Зрењанинским путем до Улице братства и јединства, даље Зрењанинским путем до Улице Бранка Момирова (не укључујући први ред парцела уз Зрењанински пут у дубини од 40 м од регулационе линије пута).

Од раскрснице Панчевачког пута и канала Себеш, каналом Себеш до стазе насипа на обали Дунава, стазом насипа до Панчевачког пута, Панчевачким путем до раскрснице са каналом Себеш.
Подручје Звездаре и Вождовца

Од раскрснице улица Михајла Булгакова и Љубише Миодраговића, Михајла Булгакова, Матице српске, стазом око блока до Игманске, Игманска, Стевана Варгаша, Бајдина, Булевар Краља Александра, Народног фронта, Павла Васића, Милана Предића, Милошев кладенац, стазом до Цветанове ћуприје, Цветанова ћуприја, Браће Срнић, Светозара Радојчића, Браће Јерковић, стазом до Тополе, Топола, Кумодрашка, Јунска, границом грађевинских парцела у улицама: Виноградска бр. 1-11, Багремова бр. 2-14, Житна бр. 26 и бр. 15, Излетничка бр. 22 и бр. 25 и Кружна бр. 15А (не укључујући те парцеле), Кружна, границом грађевинских парцела у улицама Степеничка бр. 46 и Доња бр. 13 и бр. 17 (не укључујући те парцеле), даље Доња, Кукурузова, Гуњак, Октобарска, Војводе Степе, Топола, Текеришка, Реметинска, Војводе Степе, Митков кладенац, Николе Груловића, Партизанска, Булевар Краља Александра, Смедеревски пут, Нине Кирсанове, стазом до Михајла Булгакова.

Подручје Бањице

Од раскрснице Булебара ослобођења и Баштованске, Булевар ослобођења, Павла Лабата, Драгана Родића, Иванке Муачевић, Калемарска, Војводе Степе, Беранска, Бебелова, Булеваром ослобођења до Баштованске.

Подручје Раковице

Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Варешке, границом старе пруге, пролазом до Борске, Борска, Мишка Крањца, стазом до границе екстра зоне (манастирска шума), Патријарха Димитрија, границом индустријског комплекса, даље границом грађевинских парцела у улицама Хајдук Вељково сокаче од бр. 1-39, Хајдук Вељка од бр. 1-23 и Ослобођења бр. 33 и бр. 35 (не укључујући те парцеле), Ослобођења, Кружни пут - Кијево, Ибарска магистрала, XИ крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића - Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, Суседградска, преко блока до Пилота Михајла Петровића, Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитрија до раскрснице са Варешком.

Подручје Чукарице

Од границе катастарских парцела ИИИ зоне Кружним путем, Авалска, Радних акција, Лоле Рибара, Водоводска, Јосипа Дебељака, Трговачка, Ибарска магистрала, границом катастарских парцела ИИИ (не укључујући те катастарске парцеле), до Кружног пута.

Подручје Новог Београда и Сурчина

Од раскрснице Виноградске и Сурчинске, Виноградска, границом уже зоне заштите водоизворишта до обилазнице око Београда, обилазницом, Игњата Лакочевића, Радничка 2, стазом до Радничке, Радничка, Аеродромски пут, Војвођанска, границом општине Нови Београд, границом према графичком прилогу*, Марка Челебоновића, Норвешка, Грчка, стазом до Недељка Гвозденовића, стазом до Сурчинске, Сурчинском до Виноградске.
* План детаљне регулације привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину ("Службени лист града Београда", број 61/09).

Подручје Земуна

Од раскрснице железничке пруге и аутопута Београд - Нови Сад, аутопутем Београд - Нови Сад, границом према графичком прилогу*, даље границом првог реда грађевинских парцела уз улицу Мајора Зорана Радосављевића (не укључујући те парцеле) до Краља Милана Зетског, Краља Милана Зетског, Стевана Дубајића, Мајора Зорана Радосављевића до Жарка Обрешког, даље границом првог реда грађевинских парцела уз улицу Мајора Зорана Радосављевића (не укључујући те парцеле) до аутопута Београд - Нови Сад, аутопут Београд - Нови Сад, преко блока до Жарка Обрешког, Жарка Обрешког, Далматинске загоре, Максима Бранковића, Војвођанских бригада, Саве Гркинића, Јована Бранковића, Царице Јелене, границом железничке пруге, 32. Нова, аутопут Београд - Нови Сад до раскрснице са железничком пругом.
* План детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун, зоне 1 и 2 ("Службени лист града Београда", број 34/03) и зоне 3 и 4 ("Службени лист града Београда", број 14/05).

Насеље Обреновац

Од раскрснице улица Милоша Обреновића и Војводе Путника Улицом војводе Путника, Краља Александра И, Раденка Ранковића, Светог Владике Николаја, Светог Саве, Александра Аце Симовића, Проте Матеје Ненадовића, Марка Милановића, Немањина, Фрушкогорска, Попа Леонтија Марковића, Фрушкогорска, Краља Милана, Кнеза Симе Марковића, Др Арчибалда Рајса, Љубе Ненадовића, Милоша Обреновића, Белопољска, стазом поред канала, каналом, стазом до Колубарске, каналом до улице Вашариште, Улицом Вашариште, Милоша Обреновића до Војводе Путника.

Насеље Лазаревац

Од раскрснице улица Димитрија Туцовића и Лајковачка пруга, Лајковачка пруга, Вељка Влаховића, Војводе Мишића, Вељка Влаховића, Стефана Немање, др. Ђорђа Ковачевића, Душана Вукотића, преко блока иза парцеле у Милана Вукотића бр. 40 (укључујући и ту парцелу), даље према графичком прилогу до Димитрија Туцовића, Димитрија Туцовића до раскрснице са Улицом лајковачка пруга.

Насеље Младеновац

Од раскрснице улица Моме Стевановића и Слободана Јовановића, Слободана Јовановића, Краља Петра И, Војводе Путника, Живомира Савковића, Јанка Катића, 8. марта, Милосава Влајића, Николе Пашића, Космајска, Витомира Богдановића Бурзе, Моме Стевановића до Слободана Јовановића.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла