Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Друга зона
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Друга зона

Стари део Београда

Од реке Дунав Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана, Булевар деспота Стефана, Партизански пут, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнез Данилова, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, границом првог реда грађевинских парцела уз улице Жичку и Војислава Илића (не укључујући те парцеле) до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе Пријезде, Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стевана Првовенчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар ослобођења, Црнотравска, пролазом поред комплекса ВМА до Михајла Аврамовића, Михајла Аврамовића, границом блока 62* (укључујући тај блок), границом према графичком прилогу* до Милана Благојевића Шпанца, Милана Благојевића Шпанца, око стамбеног блока до железничке пруге, границом железничке пруге, Пере Велимировића, Борска, Баштованска, Бебелова, Војводе Степе (укључујући први ред грађевинских парцела - непарна страна) до Омишке, Омишка, Грузијска, Љубе Шерцера, Качерска, Гостиварска, Витановачка, Кумодрашка, границом парцела у Кумодрашкој бр. 63 и 65 до Љубе Ковачевића, Љубе Ковачевића, Бакарска, Мишка Јовановића, Булевар Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Владимира Томановића, Михајла Тодоровића, Устаничка, Гламочка, Пљеваљска, др. Велизара Косановића, Живка Давидовића, Булевар краља Александра, Војводе Довезењског, Арадска, Хекторовићева, Букурешка, Милана Ракића, Кордунашка, Чингријина, границом према графичком прилогу*, Кордунашка, границом катастарских парцела бр. 4468 и 4469 КО Звездара (укључујући те парцеле), границом према графичком прилогу*, Војводе Симе Поповића, границом према графичком прилогу*, Трнавска, Новице Церовића, границом према графичком прилогу*, Вељка Дугошевића, границом грађевинских парцела бр. 2272, 2198/3 и 2189 КО Звездара (не укључујући те парцеле), границом према графичком прилогу*, Волгина, Драгослава Срејовића, Триглавска, Јастребачка, Патриса Лумумбе, Триглавска, Уралска, Патриса Лумумбе, Миријевски булевар, Вишњичка, Вишњички пут до Анице Савић Ребац, у правцу Улице Анице Савић Ребац до Дунавског рукавца, обалом Дунавског рукавца до шпица Аде Хује (укључујући и дунавски рукавац), даље обалом Аде Хује (укључујући и одређену површину акваторија) до Панчевачког моста.

* Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме "Звездара".

Подручје парк-шуме Звездара уз Улицу Драгослава Срејовића

Од раскрснице улица Драгослава Среовића и Оштрељске*, Оштрељском*, Улица нова 2*, границом парцела бр. 2208 и 2209 КО Звездара (укључујући те парцеле), границом парцеле 2210 КО Звездара (укључујући ту парцелу) до Драгослава Срејовића, Драгослава Срејовића до Оштрељске*.
Од раскрснице улице Драгослава Срејовића и пешачке стазе*, пешачком стазом* до Нишевске*, Нишевска*, Астрономска*, границом зоне 3 (укључујући ту зону)*, Каменорезачка*, улица А-6* Друговачка), Јованке Радаковић, Драгослава Срејовића до раскрснице са пешачком стазом*.
* Нацрт Плана детаљне регулације градске парк-шуме "Звездара".

Подручје Зрењанинског пута

Први ред грађевинских парцела лево и десно од регулације Зрењанинског пута у дубини од 40 м све до раскрснице Зрењанинског пута са Улицом братства и јединства и Улицом кикиндском.

Подручје Чукарице

Од раскрснице Топчидерске реке и Обреновачког друма, Обреновачким друмом, Булеваром војводе Мишића, границом према графичком прилогу*, трамвајском пругом, Паштровићева, Пожешка, Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Београдског батаљона, Благоја Паровића до бр. 121 (не укључујући тај број), даље границом парцела од бр. 115В до бр. 107В у Улици Благоја Паровића - пролаз (не укључујући те парцеле), даље границом парцела од бр. 107В у Благоја Паровића - пролаз до бр. 36 у Зимоњићевој (не укључујући те парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Роловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Лазаревачки друм, Савска магистрала, Обреновачким друмом до Топчидерске реке.
* Регулациони план просторне целине Дедиње ("Службени лист града Београда", број 1/2000)

Нови Београд и Земун

Од раскрснице улица Омладинских бригада и Јурија Гагарина, Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, у продужетку до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући и одређену површину акваторија) до краја насеља Др Иван Рибар укључујући спортско-рекреативни центар западно од насеља Др Иван Рибар и комплекс непрофитног становања уз Виноградску, Виноградска, Војвођанска, Гандијева, Партизанских авијација, Марка Челебоновића, границом према графичком прилогу*, границом КО Нови Београд са КО Сурчин, Војвођанска, Аеродромски пут, Радничка, стазом до Радничке 2, Радничка 2, Игњата Лакочевића, обилазницом око Београда, до раскрснице са аутопутем Београд - Загреб, аутопутем Београд - Загреб, границом к. п. КО Сурчин бр. 3735/3, 3735/2, 3735/1 и 3980 (укључујући и те парцеле), даље границом к. п. КО Сурчин бр. 3755/1, 3982/1, 3985, 3988/1, 3991 (укључујући и те парцеле) до границе КО Сурчин и КО Нови Београд, границом КО Сурчин и КО Нови Београд до тромеђе КО Сурчин, КО Нови Београд и КО Земун поље, даље границом к. п. 1412 КО Земун поље (укључујући и ту парцелу), преко Аутопута Београд - Загреб до к. п. 936/64 КО Земун поље, даље границом к. п. КО Земун поље бр. 936/64, 936/23 и 935 (укључујући и те парцеле), границом према графичком прилогу* до 32. нове, 32. нова, аутопут Београд - Нови Сад, железничком пругом до улице Јоже Шћурле, Јоже Шћурле, у продужетку до аутопута Београд - Ниш, Аутопут Београд - Ниш, Партизанске авијације, Стојана Аралице, Николе Добровића, Димитрија Георгијевића Старика, преко блока до Благоја Марјановића-Моше, границом комплекса фудбалског игралишта до аутопута Београд - Ниш, аутопут Београд - Ниш, Тошин бунар, Јакуба Кубуровића, Новоградска, Цара Душана, Наде Димић, Прегревица, Деспота Ђурђа, у продужетку ове улице до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до Караматине, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око Сенског трга у правцу Вртларске, Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михајла Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пруге, Тошин бунар, око блока 65, границом комплекса тржних центара "Родић" и "Идеа", Омладинских бригада до раскрснице са Јурија Гагарина.
* План детаљне регулације привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину ("Службени лист града Београда", број 61/09).
 
Јоомла templateс бy а4јоомла