Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Трећа зона
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Трећа зона

Стари део Београда

Од раскрснице улица Деспотовачке и Маршала Тита, Маршала Тита, Вишњичка, Миријевски булевар, Патриса Лумумбе, Уралска, Триглавска, Патриса Лумумбе, Јастребачка, Триглавска, Драгослава Срејовића, Јованке Радаковић, улица А-6* (Друговачка), Каменорезачка, Јованке Радаковић 31Д (не укључујући тај бр.), Јованке Радаковић, Бранка Поповића, границом према графичком прилогу*, Кордунашка, границом према графичком прилогу*, Чингријина, Кордунашка, Милана Ракића, Букурешка, Хекторовићева, Арадска, Војводе Довезењског, Булевар краља Александра, Живка Давидовића, Др Велизара Косановића, Пљеваљска, Гламочка, Устаничка, Михајла Тодоровића, Владимира Томановића, Војислава Илића, Булевар Стефана Првовенчаног, Мишка Јовановића, Бакарска, Љубе Ковачевића, границом парцела у Кумодрашкој бр. 63 и 65, Кумодрашка, Витановачка, Гостиварска, Качерска, Љубе Шерцера, Грузијска, Омишка, Војводе Степе (не укључујући први ред грађевинских парцела на непарној страни до Бебелове улице), Бебелова, Беранска, Војводе Степе, Октобарска, Гуњак, Кукурузова, улица Доња, границом грађевинских парцела у Доњој 13 и 17 и Степеничкој бр. 46 (укључујући и те парцеле), Кружна, границом грађевинских парцела у Кружној бр. 15А, Излетничкој бр. 22 и 25, Житној бр. 15 и 26, Багремовој бр. 2-14 и Виноградској бр. 1-11 (укључујући и те парцеле), Јунска, Кумодрашка, Топола, стазом до Браће Јерковић, Браће Јерковић, Светозара Радојчића, Браће Срнић, Цветанова ћуприја, стазом до Милошевог кладенца, Милошев кладенац, Милана Предића, Павла Васића, Народног фронта, Булевар Краља Александра, Бајдина, Стевана Варгаша, Келтска, Игманска, око блока стазом до Матице српске, Матица српска, Михајла Булгакова, Љубише Миодраговића, стазом око насеља Миријево ИИ, Мирослава Крлеже, стазом око блока до Александра Бугарског, Александра Бугарског, Косте Нађа, Витезова Карађорђеве звезде, Заграђе, Шејкина, у продужетку улице до границе општине Палилула, границом општине Палилула, стазом до гробља "Лешће", северозападном границом гробља Лешће и у наставку стазом до Сланачког пута, Сланачки пут, Дрварске чесме, Деспотовачком до Маршала Тита.
* Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме "Звездара".

Подручје Палилуле

Од раскрснице Зрењанинског и Панчевачког пута, Зрењанинским путем (не укључујући први ред парцела у дубини од 40 м од регулационе линије), до канала између улица Грге Андријановића и Саве Ковачевића, тим каналом до Панчевачког пута, Панчевачким путем до Зрењанинског пута.

Подручје Чукарице, Раковице и Вождовца

Од раскрснице Булевара ослобођења и Баштованске, Баштованска, Борска, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, Врбничка, границом грађевинских парцела у ул. Врбничка бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4-8 (укључујући и те парцеле), Црнојевића, Годоминска, Луке Војводића, око стамбеног блока до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Роловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Лазаревачки друм, Милорада Јовановића, Водоводска, Јосипа Дебељака, Трговачка, Ибарска магистрала, границом катастарских парцела (укључујући и наведене катастарске парцеле) КО Чукарица бр: 2804/4, 2804/1, 2805/3, 2806/3, део 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 2796/1, 2815/1, део 3468/6, 2794/1, 2798/1, 2819/1, 2820/1, део 3459/1, 3161, 3160, део 3470/1, 3157, 3158, 3159, део 3471, 3134, део 3477, 3477/1, 3477/2, део 3463/8, 3478/3, део 3478/1, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3227, 3230, 3401, и КО Железник бр: 3684, 3685, део 7593/1, 3686, 3687, 3688, 3689, 3722, 3721, 3720, 3719, 3718, до раскрснице Ибарске магистрале и Кружног пута, Ибарска магистрала, XИ крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, Суседградска, преко блока до Пилота Михајла Петровића, Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитрија, Варешка, границом старе пруге, преко блока до Борске, ободом насеља Миљаковац И и ИИ, границом грађевинских парцела: Вукасовићева бр. 25-55, 6. личке дивизије бр. 2-80, Борска бр. 78-94 (укључујући и те грађевинске парцеле), Аџине ливаде, границом индустријског комплекса (укључујући и инд. комплекс), пролазом између зграда, границом комплекса "Расадник" (укључујући и тај комплекс), Булевар ослобођења до Баштованске.

Нови Београд и Земун

Од обале реке Дунав у правцу улице Деспота Ђурђа, Деспота Ђурђа, Прегревица, Наде Димић, Цара Душана, Новоградска, Јакуба Кубуровића, Тошин бунар, аутопут Београд - Ниш, преко блока до Јоже Шћурле, Јоже Шћурле, железничком пругом до раскрснице са аутопутем Београд - Нови Сад, аутопут Београд - Нови Сад, границом према графичком прилогу*, границом грађевинских парцела уз улицу Мајора Зорана Радосављевића (укључујући и те парцеле), Краља Милана Зетског, Стевана Дубајића, Мајора Зорана Радосављевића до Жарка Обрешког, даље улицом Мајора Зорана Радосављевића укључујући први ред грађевинских парцела уз улицу, границом према графичком прилогу*, границом комплекса Рударског института до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до тачке на обали у правцу улице Деспота Ђурђа.
* План детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун, зоне 1 и 2 ("Службени лист града Београда", број 34/03) и зоне 3 и 4 ("Службени лист града Београда", број 14/05).

Подручје Бежаније

Од раскрснице улица Норвешке и Марка Челебоновића, Улицом Марка Челебоновића, Партизанске авијације, Гандијева, Војвођанска, Сурчинска, стазом до Недељка Гвозденовића, стазом до Грчке, Грчка, Норвешка до раскрснице са улицом Марка Челебоновића.

Подручје Земун поља и Сурчина

Од аутопута Београд - Загреб, границом к. п. КО Сурчин бр. 3735/3, 3735/2, 3735/1 и 3980 (не укључујући те парцеле), даље границом к. п. КО Сурчин бр. 3755/1, 3982/1, 3985, 3988/1, 3991 (не укључујући те парцеле) до границе КО Сурчин и КО Нови Београд, границом КО Сурчин и КО Нови Београд до тромеђе КО Сурчин, КО Нови Београд и КО Земун поље, даље границом к. п. 1412 КО Земун поље (не укључујући ту парцелу), преко аутопута Београд - Загреб до к. п. 936/64 КО Земун поље, даље границом к. п. КО Земун поље бр. 936/64, 936/23 и 935 (не укључујући те парцеле), границом према графичком прилогу* до аутопута Београд - Загреб, аутопутем Београд - Загреб до границе к. п. 3735/3 КО Сурчин.
* План детаљне регулације привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину ("Службени лист града Београда", број 61/09).
 
Јоомла templateс бy а4јоомла