Банер
Банер
Конкурс - Програм подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
петак, 11 март 2011 11:31

Вест преузета са званичног сајта Националне агенције за регионални развој.

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника у 2011. години, Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ - за доделу бесповратних средстава

Бесповратна средства ће се одобравати за:

 • Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда квалитета (стандардизација, сертификација, ресертификација, знак квалитета);
 • Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, производа и услуга (тестирање нових производа, нови дизајн производа и амбалаже,  израда и имплементација специјализованог софтвера, електронска презентација и сл.);
 • Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.
 • Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа и предузетници, који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
 • Да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистрована на територији Републике Србије;
 • Да успешно послују претходне две године и воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 • Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара. Агенција ће на основу уговора са предузећем/радњом рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а. Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 60.000.000,00 динара.

 

Рок за подношење пријава је 28. март 2011. године.

Упутство, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције за регионални развој на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у агенцијама и центрима.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на телефоне: 019/445-311; 019/445-364; 011/2060-810; 011/2060 828;011/2060-829 или 011/2060-844.

Пријаве се подносе лично Националној агенцији за регионални развој или најближој регионалној агенцији/центру:

 • Национална агенција за регионални развој, Трг ослобођења бб, Зајечар, 019/445-311 или Трг Николе Пашића 5/ИВ, Београд, 011/2060-829
 • Регионални центар за развој МСПП д.о.о. Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица, 024/554-107
 • Регионални центар за друштвено економски развој "Банат" д.о.о. Зрењанин, Чарнојевићева 1, Зрењанин, 023/510-567
 • Регионална развојна агенција Бачка, Модене 5, Нови Сад, 021/450 893
 • Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа "АЛМА МОНС" д.о.о. Нови Сад, Трг Младенаца 5/2, Нови Сад, 021/427 822; 021/427 574
 • Регионални центар за развој МСПП д.о.о. Београд, Топличин венац 11/2, Београд, 011/2186-730
 • Регионална развојна агенција "Браничево-Подунавље" д.о.о. Пожаревац, Стари корзо 30/3, Пожаревац, 012/510-824; 511-823
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац, Краља Петра И број 22, Крагујевац, 034/302-701; 302-702; 300-575
 • Регионални центар за развој МСПП д.о.о. за информационе, едукативне и консалтинг услуге Крушевац, Драгомира Гајића 1, Крушевац, 037/3543-018; 3508-160
 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево, Цара Душана 49, Краљево, 036/397-777
 • Регионална развојна агенција "Златибор" д.о.о. Ужице, Петра Ћеловића бб, Ужице, 031/523-065; 510-098
 • Агенција за регионални развој Санџака "СЕДА" д.о.о. Нови Пазар, 7. јула бб, Нови Пазар, 020/332-700
 • Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва "Тимок" д.о.о. Зајечар, Николе Пашића 37/1, Зајечар, 019/426-516
 • Регионална агенција за развој Источне Србије "РАРИС" д.о.о. Зајечар, Трг Ослобођења 1, Зајечар, 019/426-376; 426-377
 • Обласна развојана асоцијација "ЈУГ" д.о.о. Ниш, Обреновићева 17/1, Ниш, 018/515-447; 522-659
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац, Влајкова 199, Лесковац, 016/233-440
 • Регионална агенција зе економски развој и предузетништво Пчињског округа "ВЕЕДА" д.о.о. Врање, 22. децембра бб, Врање, 017/412-207

Потребна документација

 
Јоомла templateс бy а4јоомла