Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Сектор обухвата коришћење биљних и животињских ресурса, укључујући гајење усева и засада, узгој и размножавање животиња, искоришћавање шума и гајење осталих биљака, животиња и производа животињског порекла на пољопривредним газдинствима или на њиховом природном станишту.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла