Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Рибарство и аквакултуре
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 03 - Рибарство и аквакултуре

Област обухвата улов и узгој риба и других водених организама. У рибарство спадају ловљење морских или слатководних риба, ракова, мекушаца, сакупљање и гајење шкољки и других морских продуката (нпр. бисера, сунђера, алги и др.). Овде спадају и делатност рибњака и узгој других водених организама.

Не обухвата:

 • прераду риба, мекушаца и шкољки која се обавља у погонима на копну или у посебним пловећим фабрикама за прераду рибе, дел. 10.20
 • изградњу и поправку бродова и чамаца, дел. 30.1 и 33.15
 • спортски или рекреациони риболов, дел. 93.19

 

Грана 03.1 - Риболов

Грана обухвата рибарство на мору и копненим водама, на комерцијалној основи, помоћу штапа за пецање, мреже, кавеза и других направа. Делатност се може обављати са пловила или обале.

Групе делатности

Обухвата:

 • улов рибе на океану, мору и приобални риболов, укључујући и улов китова, на комерцијалној основи
 • улов морских и слатководних љускара и мекушаца
 • улов водених животиња: морских јежева, сипа, корњача, краставаца и др.
 • прикупљање морских организама и продуката: сунђера и природних бисера
 • прераду рибе на рибарским бродовима

Не обухвата:

 • лов морских сисара, осим китова, дел. 01.70
 • прераду и конзервисање морских сисара на бродовима за прераду, дел. 10.11
 • прераду и конзервисање рибе, ракова, шкољки и мекушаца која није повезана с риболовом, тј. прераду на бродовима опремљеним само за прераду и конзервисање рибе или у погонима на обали, дел. 10.20
 • издавање пловила с посадом у најам, дел. 50.10
 • риболовну инспекцију, контролу и стражу, дел. 84.24
 • спортски риболов и сл., дел. 93.19

Обухвата:

 • улов рибе на рекама и језерима, на комерцијалној основи
 • улов слатководних љускара и мекушаца
 • улов слатководних животиња
 • сакупљање слатководних организама и њихових производа

Не обухвата:

 • прераду и конзервисање рибе, ракова и мекушаца, дел. 10.20
 • риболовну инспекцију, контролу и стражу, дел. 84.24
 • спортски риболов и сл., дел. 93.19

 

Грана 03.2 - Аквакултуре

Грана обухвата узгој и лов водених организама (риба, шкољки, мекушаца, биљака, крокодила, водоземаца и сл.) уз коришћење разних поступака за побољшање приноса тих организама у односу на могућности у природном окружењу (нпр. исхрана и заштита од других животиња и сл.).

Гајење се односи на младе и одрасле јединке. Узгој и убирање водених организама може се одвијати у приватном и државном власништву.

Групе делатности

Обухвата:

 • узгој рибе у морској води, укључујући и узгој украсних риба за акваријуме
 • производњу младих острига, дагњи, јастога, шкампа и рибље млађи
 • узгој морске салате и других јестивих морских трава
 • узгој и тов рибе у морској води у резервоарима
 • узгој и тов рибе у морским рибњацима
 • узгој морских црва

Не обухвата:

 • узгој жаба и осталих водоземаца, дел. 03.22
 • спортски риболов, дел. 93.19

Обухвата:

 • узгој и тов рибе у слаткој води, укључујући и украсне рибе за акваријуме
 • узгој шкољки, мекушаца, водоземаца и других животиња у слаткој води
 • узгој жаба
 • услуге које се односе на мрешћење и узгој риба у рибњацима

Не обухвата:

 • узгој морских организама за акваријуме, дел. 03.21
 • спортски риболов, дел. 93.19


 
Јоомла templateс бy а4јоомла