Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - Ribarstvo i akvakulture
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 03 - Ribarstvo i akvakulture

Oblast obuhvata ulov i uzgoj riba i drugih vodenih organizama. U ribarstvo spadaju lovljenje morskih ili slatkovodnih riba, rakova, mekušaca, sakupljanje i gajenje školjki i drugih morskih produkata (npr. bisera, sunđera, algi i dr.). Ovde spadaju i delatnost ribnjaka i uzgoj drugih vodenih organizama.

Ne obuhvata:

 • preradu riba, mekušaca i školjki koja se obavlja u pogonima na kopnu ili u posebnim plovećim fabrikama za preradu ribe, del. 10.20
 • izgradnju i popravku brodova i čamaca, del. 30.1 i 33.15
 • sportski ili rekreacioni ribolov, del. 93.19

 

Grana 03.1 - Ribolov

Grana obuhvata ribarstvo na moru i kopnenim vodama, na komercijalnoj osnovi, pomoću štapa za pecanje, mreže, kaveza i drugih naprava. Delatnost se može obavljati sa plovila ili obale.

Grupe delatnosti

Obuhvata:

 • ulov ribe na okeanu, moru i priobalni ribolov, uključujući i ulov kitova, na komercijalnoj osnovi
 • ulov morskih i slatkovodnih ljuskara i mekušaca
 • ulov vodenih životinja: morskih ježeva, sipa, kornjača, krastavaca i dr.
 • prikupljanje morskih organizama i produkata: sunđera i prirodnih bisera
 • preradu ribe na ribarskim brodovima

Ne obuhvata:

 • lov morskih sisara, osim kitova, del. 01.70
 • preradu i konzervisanje morskih sisara na brodovima za preradu, del. 10.11
 • preradu i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca koja nije povezana s ribolovom, tj. preradu na brodovima opremljenim samo za preradu i konzervisanje ribe ili u pogonima na obali, del. 10.20
 • izdavanje plovila s posadom u najam, del. 50.10
 • ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
 • sportski ribolov i sl., del. 93.19

Obuhvata:

 • ulov ribe na rekama i jezerima, na komercijalnoj osnovi
 • ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca
 • ulov slatkovodnih životinja
 • sakupljanje slatkovodnih organizama i njihovih proizvoda

Ne obuhvata:

 • preradu i konzervisanje ribe, rakova i mekušaca, del. 10.20
 • ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
 • sportski ribolov i sl., del. 93.19

 

Grana 03.2 - Akvakulture

Grana obuhvata uzgoj i lov vodenih organizama (riba, školjki, mekušaca, biljaka, krokodila, vodozemaca i sl.) uz korišćenje raznih postupaka za poboljšanje prinosa tih organizama u odnosu na mogućnosti u prirodnom okruženju (npr. ishrana i zaštita od drugih životinja i sl.).

Gajenje se odnosi na mlade i odrasle jedinke. Uzgoj i ubiranje vodenih organizama može se odvijati u privatnom i državnom vlasništvu.

Grupe delatnosti

Obuhvata:

 • uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume
 • proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi
 • uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava
 • uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima
 • uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima
 • uzgoj morskih crva

Ne obuhvata:

 • uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22
 • sportski ribolov, del. 93.19

Obuhvata:

 • uzgoj i tov ribe u slatkoj vodi, uključujući i ukrasne ribe za akvarijume
 • uzgoj školjki, mekušaca, vodozemaca i drugih životinja u slatkoj vodi
 • uzgoj žaba
 • usluge koje se odnose na mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima

Ne obuhvata:

 • uzgoj morskih organizama za akvarijume, del. 03.21
 • sportski ribolov, del. 93.19


 
Joomla templates by a4joomla