Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Гајење садног материјала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 01.3 - Гајење садног материјала

Обухвата производњу свих вегетативних материјала за размножавање, укључујући резнице, калеме и саднице за директно размножавање или подлоге за калемљење:
  • гајење садница
  • гајење украсних биљака, укључујући биљке с бусеном
  • гајење луковица, гомоља, калема и пелцера
  • гајење мицелија за гљиве
  • делатност расадника, осим расадника за пошумљавање
Не обухвата:
  • гајење биљака за производњу семена, дел. 01.1 и 01.2
  • делатност шумских расадника, дел. 02.10

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла