Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - Uzgoj životinja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 01.4 - Uzgoj životinja

Grana obuhvata uzgoj i razmnožavanje svih životinja, osim onih koje žive u vodi.

Ne obuhvata:

 • uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
 • dobijanje koža reptila i ptica, del. 01.70
 • dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.11

Grupe delatnosti

Obuhvata:

 • uzgoj i razmnožavanje muznih krava
 • proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka

Ne obuhvata:

 • preradu mleka, del. 10.51

Obuhvata:

 • uzgoj goveda i bivola za proizvodnju mesa
 • dobijanje bikovog semena za rasplod

Obuhvata:

 • uzgoj i selekciju konja, magaraca, mula i mazgi

Ne obuhvata:

 • aktivnosti štala za trkaće i jahaće konje, del. 93.19

Obuhvata:

 • uzgoj i razmnožavanje kamila, lama i drugih životinja iz roda kamila

Obuhvata:

 • uzgoj i razmnožavanje ovaca i koza
 • proizvodnju sirove vune
 • proizvodnju sirovog ovčijeg ili kozijeg mleka

Ne obuhvata:

 • šišanje ovaca za naknadu, del. 01.62
 • proizvodnju vlačene vune, del. 10.11
 • preradu mleka, del. 10.51

Ne obuhvata:

 • dobijanje sirovih svinjskih koža u klanicama, del. 10.12

Obuhvata:

 • uzgoj i selekciju živine kao što su:
  • kokoške, patke, guske, ćurke, plovke i sl.
 • proizvodnju jaja
 • proizvodnju jednodnevnih pilića u inkubatorima

Ne obuhvata:

 • uzgoj nojeva i drugih ptica, del. 01.49
 • proizvodnju perja i paperja, del. 10.12

Obuhvata:

 • uzgoj polupritomljenih i ostalih životinja:
  • ostalih ptica, osim živine
  • insekata
  • kunića
 • uzgoj pčela i proizvodnju meda i pčelinjeg voska
 • uzgoj životinja radi dobijanja krzna i proizvodnju sirovog krzna
 • uzgoj jelena i srna u oborima
 • dobijanje sirovih neštavljenih koža
 • uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube
 • uzgoj kućnih ljubimaca (osim riba): mačaka, pasa, ptica (papagaji, kanarinci i sl.) i hrčaka
 • uzgoj glista i puževa
 • uzgoj nepomenutih životinja

Ne obuhvata:

 • uzgoj živine, del. 01.47
 • uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
 • dobijanje životinjske kože lovom i traperstvom, del. 01.70
 • uzgoj na žabljim farmama, krokodilskim farmama i dr., del. 03.21 i 03.22
 • delatnost ribnjaka, del. 03.21 i 03.22
 • dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.12
 • čuvanje i dresuru kućnih ljubimaca, del. 96.09

početak - svi sektori

 
Joomla templates by a4joomla