Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Мешовита пољопривредна производња
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 01.5 - Мешовита пољопривредна производња

Обухвата комбиновану производњу биљака и животиња, без специјализоване производње једног или другог. Обим производње није одлучујући фактор за одређивање врсте делатности. Ако једна од производњи, биљна или сточарска, прелази 66% укупног прихода, онда се таква делатност сврстава у биљну, односно сточарску.

Не обухвата:

  • мешовито гајење биљака, дел. 01.1 и 01.2
  • мешовити узгој животиња, дел. 01.4

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла