Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Услужне делатности у пољопривреди и делатности после жетве
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 01.6 - Услужне делатности у пољопривреди и делатности после жетве

Обухвата пратеће делатности у пољопривредној производњи, као и делатности сличне пољопривредним, које нису предузете у циљу производње (жетва/берба) а обављају се услужно, за накнаду. Такође обухвата и делатности после жетве, у циљу припреме пољопривредних производа за продају (чишћење, љуштење, сортирање).

Групе делатности

Обухвата:
 • услуге у гајењу усева и засада за накнаду:
  • припрему земљишта
  • сетву и подизање засада
  • редовну нега усева и засада
  • запрашивање усева и засада, укључујући и запрашивање из ваздуха
  • уништавање штеточина
  • орезивање воћака и винове лозе
  • пресађивање пиринча, проређивање репе и др.
  • жетву
 • складиштење усева
 • руковање опремом за наводњавање
 • одржавање пољопривредних површина у добром пољопривредном и еколошком стању
 • обезбеђивање пољопривредних машина и пратеће радне снаге
Не обухвата:
 • активности после жетве, дел. 01.63
 • дренажу земљишта, дел. 43.12
 • пејзажну архитектуру, дел. 71.11
 • пружање пословних и стручних савета агронома, дел. 74.90
 • уређивање и одржавање околине, паркова, башти и зелених површина, дел. 81.30
 • организовање пољопривредних изложби и сајмова, дел. 82.30
Обухвата:
 • услуге у узгоју животиња за накнаду:
  • унапређење приплода и раста животиња и унапређење квантитета и квалитета животињских производа
  • вештачко осемењавање, контролу стада, опслуживање крда, припуст стоке, копунирање живине, чишћење живинарника и др.
  • услуге тестирања стоке и крда
  • шишање оваца
  • смештај и чување стоке
  • поткивање
Не обухвата:
 • издавање штала за смештај животиња, дел. 68.20
 • ветеринарске услуге и вакцинацију животиња, дел. 75.00
 • изнајмљивање животиња, дел. 77.39
 • чување и негу кућних љубимаца (пансиони за псе и сл.), дел. 96.09
Обухвата:
 • припрему производа за тржиште (чишћење, љушћење и сортирање)
 • чишћење памука
 • припрему листова дувана и сушење
 • припрему зрна какаоа и љушћење
 • премазивање воћа воском
Не обухвата:
 • припрему пољопривредних производа коју обавља сам произвођач, дел. 01.1, 01.2 и 01.3
 • делатност након жетве с циљем побољшавања квалитета семена, дел. 01.64
 • прање и поновно сушење листова дувана, дел. 12.00
 • маркетинг и посредовање трговинских и задружних организација, дел. 46.11
 • трговину на велико пољопривредним сировинама, дел. 46.2
Обухвата све делатности које се односе на побољшање квалитета семенског материјала, као што су: чишћење, сортирање и обрада семена до продаје, укључујући и генетски модификовано семе.

Не обухвата:
 • гајење биљака за производњу семена, дел. 01.1 и 01.2
 • прерада семена ради добијања уља, дел. 10.41
 • истраживање и развој нових врста семена, дел. 72.11

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла