Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 01.7 - Лов, траперство и одговарајуће услужне делатност

Обухвата:
 • надзор и чување дивљих животиња
 • лов и траперство у комерцијалне сврхе
 • хватање дивљих животиња ради добијања хране, крзна, коже, у сврхе истраживања, за зоолошке вртове или за кућне љубимце
 • обраду крупне коже, коже рептила или птица од уловљених или у замке ухваћених животиња
 • ловљење морских сисара на обали, као што су моржеви и туљани

Не обухвата:

 • добијање коже, крзна и перја од животиња узгојених на фармама, дел. 01.4
 • узгој дивљачи на фармама, дел. 01.49
 • ловљење китова, дел. 03.11
 • добијање сирових кожа од закланих животиња у кланицама, дел. 10.11
 • спортски и рекреативни лов, дел. 93.19
 • услужне делатности у вези са промоцијом лова и траперства, дел. 94.9

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла