Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Шумарство и сеча дрвећа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 02 - Шумарство и сеча дрвећа

Област обухвата производњу облог дрвета и сакупљање шумских плодова.
У шумарство спада најнужнија обрада посеченог дрвећа у шуми (сечење грања, љушћење, израда обловине, цепаница и дрва за огрев). Делатност се обавља у природним и засађеним шумама. Даља прерада дрвета и других сортимената (тестерисање, импрегнација и сл.), која се обично не обавља у шуми него у посебним производним јединицама, спада у област 16. (Обрада и прерада дрвета).

Грана 02.1 - Гајење шума и остале шумарске делатности

Обухвата:

 • узгој шума: садњу, расађивање, пресађивање, проређивање и заштиту шума и шумских појасева
 • подизање ниског растиња, подизање засада целулозног дрвета и дрвета за огрев
 • делатност расадника

Делатност се односи на самоникле и засађене шуме.

Не обухвата:

 • гајење новогодишњих четинара, дел. 01.29
 • делатност других расадника, дел. 01.30
 • сакупљање печурака и осталих дивљих шумских плодова, дел. 02.30
 • производњу иверја и пиљевине, дел. 16.10

 

Грана 02.2 - Сеча дрвећа

Обухвата:

 • сечу дрвећа и производњу сортимената за потребе дрвне индустрије
 • производњу сортимената који се користе у необрађеном облику, као што су јамска дрва, ТТ стубови, мотке и коље
 • сакупљање и производњу дрвећа у енергетске сврхе
 • сакупљање и производњу отпадака насталих сечом дрвећа у енергетске сврхе

Производи ових активности могу бити обловина или суво грање за огрев.

Не обухвата:

 • гајење новогодишњих четинара, дел. 01.29
 • гајење шума и остале шумарске активности: садњу, расађивање, пресађивање, проређивање и заштиту шума и шумских појасева, дел. 02.10
 • сакупљање шумских производа, дел. 02.30
 • производњу иверја и пиљевине, дел. 16.10
 • производњу дрвеног угља сувом дестилацијом дрвета, дел. 20.14

 

Грана 02.3 - Сакупљање шумских плодова

Обухвата:

 

 • сакупљање дивљих плодова: печурака, тартуфа, јагода, боровница, лешника, кестена и др.
 • сакупљање некултивисаног шумског материјала: балата и друге каучукове смоле, плуте, лака, смоле, балзама, жира, дивљег кестена, маховине, лишајева и др.

Не обухвата:

 • гајење шумских производа, осим храста плутњака, дел. 01
 • гајење печурака или тартуфа, дел. 01.13
 • гајење дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа, дел. 01.25
 • сакупљање дрва за огрев, дел. 02.20
 • резање и обраду дрвета, дел. 16.10

 

Грана 02.4 - Услужне делатности у вези са шумарством

Обухвата услуге у шумарству за накнаду:

 • услужне делатности у шумарству:
  • процену шумског фонда, заштиту од пожара и др.
  • пружање савета у вези са газдовањем шумама
  • контролу шумских болести и штеточина
 • услужне делатности у вези са искоришћавањем шума:
  • транспорт трупаца унутар шуме и др.

Не обухвата:

 • делатност шумских расадника, дел. 02.10
 • дренажу шумског земљишта, дел. 43.12
 • чишћење и равнање шумског терена, дел. 43.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла