Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - Šumarstvo i seča drveća
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 02 - Šumarstvo i seča drveća

Oblast obuhvata proizvodnju oblog drveta i sakupljanje šumskih plodova.
U šumarstvo spada najnužnija obrada posečenog drveća u šumi (sečenje granja, ljušćenje, izrada oblovine, cepanica i drva za ogrev). Delatnost se obavlja u prirodnim i zasađenim šumama. Dalja prerada drveta i drugih sortimenata (testerisanje, impregnacija i sl.), koja se obično ne obavlja u šumi nego u posebnim proizvodnim jedinicama, spada u oblast 16. (Obrada i prerada drveta).

Grana 02.1 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Obuhvata:

 • uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva
 • podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev
 • delatnost rasadnika

Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume.

Ne obuhvata:

 • gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
 • delatnost drugih rasadnika, del. 01.30
 • sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30
 • proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10

 

Grana 02.2 - Seča drveća

Obuhvata:

 • seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije
 • proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje
 • sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe
 • sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe

Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev.

Ne obuhvata:

 • gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
 • gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10
 • sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30
 • proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10
 • proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14

 

Grana 02.3 - Sakupljanje šumskih plodova

Obuhvata:

 

 • sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr.
 • sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr.

Ne obuhvata:

 • gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01
 • gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13
 • gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25
 • sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20
 • rezanje i obradu drveta, del. 16.10

 

Grana 02.4 - Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu:

 • uslužne delatnosti u šumarstvu:
  • procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr.
  • pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama
  • kontrolu šumskih bolesti i štetočina
 • uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma:
  • transport trupaca unutar šume i dr.

Ne obuhvata:

 • delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
 • drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12
 • čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla