Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство - Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 01 - Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности

Област обухвата две основне делатности: гајење усева и засада и узгој животиња, као и органску производњу и гајење генетски модификованих биљака и животиња. Такође обухвата и производњу усева и засада у стакленицима.

Обухвата и пратеће услужне делатности у пољопривреди, као и лов, траперство и одговарајуће услуге.

Група 01.50 (Мешовита пољопривредна производња) одступа од општег правила за одређивање претежне делатности. С обзиром на то да су на многим пољопривредним газдинствима подједнако заступљене и биљна и сточарска производња, таква газдинства могу бити разврстана у једну или другу категорију.

Пољопривредне делатности искључују даљу прераду пољопривредних производа, која се разврстава у области 10. и 11. (Производња прехрамбених производа и производња пића) и област 12. (Производња дуванских производа), осим оне прераде која подразумева основну припрему производа за тржиште (нпр. чишћење, љушћење, сортирање и краткотрајна заштита од труљења).

Област не обухвата грађевинске радове на пољопривредним површинама (нпр. исушивање земљишта, припрема поља за производњу пиринча итд.), који се разврставају у сектор Ф (Грађевинарство). Исто тако, не обухвата пољопривредне задруге и сличне организације које се баве куповином и продајом пољопривредних производа и посредују приликом набавке пољопривредних сировина. Оне се разврставају у сектор Г (Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала).

Такође не обухвата бригу за природно окружење (одржавање паркова, резервата, украсних површина итд.), класификованих у дел. 81.30.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла