Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 70 - Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем

Обухвата пружање саветодавне помоћи пословним и другим организацијама у вези са управљањем, као што су стратегијско и организационо планирање; финансијско планирање и планирање буџета; трансфер технологије; маркетиншки циљеви и политике; политика, практична питања и планирање у вези с људским ресурсима; организација производње и планирање спровођења контроле.
Такође укључује надгледање економског субјекта и управљање њиме.

 

Грана 70.1 - Управљање економским субјектом

Обухвата надгледање економског субјекта и управљање њиме; спровођење стратегијског или организационог планирања и доношење одлука које се односе на економски субјект; обављање контроле и вођење свакодневних послова међусобно повезаних јединица.

Овде спада и управљање економским субјектом:

 • из његовог седишта
 • из централних одељења
 • из подручних и регионалних одељења
 • из подружница

Не обухвата:

 • делатност холдинг компанија које нису укључене у управљање, дел. 64.20

 

Грана 70.2 - Менаџерски консултантски послови

Обухвата давање савета, усмеравање и пружање оперативне помоћи у вези с комуницирањем и односима с јавношћу, укључујући лобирање за друге субјекте.

Не обухвата:

 • агенције за рекламирање и услуге представљања у медијима, дел. 73.1
 • истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, дел. 73.20

Обухвата давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи пословним и другим организацијама у вези с управљањем, као што су стратегије компанија и организационо планирање, трансформисање пословних процеса, промена управе, смањење трошкова и друга финансијска питања.
Укључује и маркетиншке циљеве и политике; политике, практична питања и планирање у области људских ресурса, обезбеђивање људских ресурса, праксе и планирања; стратегија пензионисања; планирање производње и контроле.

Пословне услуге могу обухватити давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи економским субјектима и јавним службама у вези са:

 • израдом рачуноводствених поступака, програма и процедура трошкова буџетске контроле
 • давањем савета и пружањем помоћи економским субјектима и јавним службама, који се односе на планирање, организациона питања, ефикасност пословања и контролу, управљање информацијама и др.

Не обухвата:

 • пројектовање софтвера за рачуноводство, дел. 62.01
 • давање правних савета и представљање, дел. 69.10
 • обављање рачуноводствених и књиговодствених послова и послова контроле; давање пореских савета, дел. 69.20
 • архитектонске и инжењерске консултантске активности, дел. 71.11 и 71.12
 • еколошке, агрономске, безбедносне и сличне консултантске активности, дел. 74.90
 • делатност агенција за запошљавање, дел. 78.10
 • помоћне образовне активности, дел. 85.60

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла