Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Научно истраживање и развој
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 72 - Научно истраживање и развој

Обухвата три типа истраживања и развоја:

 1. основна истраживања: експериментални и теоријски рад првенствено ради стицања нових знања заснованих на појавама и чињеницама, независно од конкретне примене или употребе
 2. примењена истраживања: спровођење оригиналних истраживања ради стицања нових знања усмерених првенствено ка остварењу одређеног циља
 3. експериментални развој: систематски рад заснован на знањима добијеним из истраживања и/или практичног искуства, усмерен ка производњи нових материјала, производа и уређаја, постављању нових процеса, система и услуга, и ка суштинском побољшању оних који су већ произведени или уведени.

Делатности истраживачког и експерименталног развоја у овој области подељене су у две категорије: прва – природне и техничко-технолошке науке, и друга – друштвене и хуманистичке науке.

Обухвата активности које се предузимају ради стварања научних и технолошких иновација, као нових производа, технологија, процеса и услуга или значајније измене постојећих, а у складу са потребама тржишта.

Не обухвата истраживање тржишта, дел. 73.20.

 

Грана 72.1 - Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама

Обухвата основна истраживања, примењена истраживања и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама.

Обухвата истраживања и експериментални развој у области биотехнологије:

 • ДНК/РНК: микробиолошка истраживања (геномика, фармакогеномика), генетске пробе, генетски инжењеринг, секвенцирања/синтезе/амплификације ДНК/РНК, анализу конвертовања секвенци ДНК у функционалне протеине, и употребу антисенсе технологија
 • изградњу протеина и других молекула: секвенцирања/синтезе/инжењеринг протеина и пептида (укључујући велике хормонске молекуле); протеомика, изолација и прочишћавање протеина, сигнализација, препознавање ћелијских рецептора
 • гајење и инжењеринг ћелија и ткива: гајење културе ћелија/ткива, инжењеринг ткива (укључујући елементе ткива и биомедицински инжењеринг), ћелијска фузија, серумско-имунолошке вакцине, манипулација ембрионима
 • процесе биотехнолошких техника: ферментацију на основу употребе биореактора (биопроцесни инжењеринг, биолошка екстракција, биолошка производња пулпе, биолошко избељивање, биолошко одсумпоравање, биомедицински препарати, биофилтрирање и фитопрепарати)
 • издвајање гена и вектора РНК: генску терапију, вирусне векторе
 • биоинформатику: конструисање база података о (геномима), протеинским секвенцама; моделирање комплексних биолошких процеса, укључујући биолошке системе
 • нанобиотехнологију: примена оруђа и процеса у нано/микро производњи за израду средстава која се користе у истраживањима биосистема и примењују у производњи лекова, дијагностици итд.

Обухвата:

 • истраживање и развој у природним и техничко-технолошким наукама, осим у биотехнолошким истраживањима и развоју:
  • у природним наукама
  • у области техничко-технолошких наука
  • у медицинским наукама
  • у пољопривредним наукама
  • интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у природним и техничко-технолошким наукама

 

Грана 72.2 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама


Обухвата:

 • истраживање и развој у друштвеним наукама
 • истраживање и развој у хуманистичким наукама
 • интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у друштвеним и хуманистичким наукама

Не обухвата:

 • истраживање тржишта, дел. 73.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла