Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Рекламирање и истраживање тржишта
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 73 - Рекламирање и истраживање тржишта

Обухвата организовање и спровођење рекламних кампања (у часописима, новинама, на радију, на телевизији или у другим медијима) и организовање изложби и поставки, укључујући и рекламирање на интернету.

 

Грана 73.1 - Рекламирање

Обухвата пружање целог спектра рекламних услуга (нпр. сопственим капацитетима или на основу подуговарања), укључујући давање савета, креативне услуге, продукцију рекламног материјала и продају.

Обухвата:

 • креирање и објављивање реклама у новинама, часописима, на радију, на телевизији, на интернету и другим медијима
 • креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. на рекламним таблама, панелима, билтенима, у излозима, осликавање аутомобила и аутобуса итд.
 • рекламирање из ваздуха
 • дистрибуирање или испоручивање пропагандног материјала или узорака
 • уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за излагање пропагандног материјала
 • управљање маркетиншком кампањом и другим услугама рекламирања с циљем да се заинтересују и задрже потрошачи:
  • промовисање производа
  • маркетиншке активности на месту продаје
  • непосредно рекламирање путем поште
  • маркетиншко саветовање

Не обухвата:

 • издавање рекламног материјала, дел. 58.19
 • продукцију комерцијалних порука за телевизију и филм, дел. 59.11
 • продукцију комерцијалних порука за радио, дел. 59.20
 • истраживање тржишта, дел. 73.20
 • рекламне фотографије, дел. 74.20
 • организовање конгреса и трговинских изложби, дел. 82.30
 • поштанско адресирање, дел. 82.19

Обухвата:

 • медијско представљање, нпр. продају и препродају простора и времена за медијске кампање усмерене на тражење купца

Не обухвата:

 • продају медијског времена или простора за рекламирање директно од власника медијског времена и простора (издавача, итд.)
 • делатности односа с јавношћу, дел. 70.21

 

Грана 73.2 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

Обухвата:

 • истраживање потенцијала тржишта, обавештености, прихватања и познавања производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја нових производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата
 • испитивање јавног мњења о политичким, економским и социјалним питањима и њихову статистичку анализу

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла