Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Остале стручне, научне и техничке делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 74 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Обухвата стручне, научне и техничке услуге (осим: правних и рачуноводствених активности; архитектонских и инжењерских активности; инжењерског истраживања и анализирања; управљања и управљачко-консултантских активности; истраживања и развоја и активности рекламирања).

 

Грана 74.1 - Специјализоване дизајнерске делатности

Обухвата:

 • модно дизајнирање тканина, одеће, обуће, накита, намештаја (и осталу унутрашњу декорацију) и осталих модних производа за личну употребу и за употребу у домаћинству
 • индустријски дизајн, тј. креирање и развој дизајна и критеријума који побољшавају употребну вредност и изглед производа, укључујући одређивање врсте материјала, конструкције, механизма, облика, боје и начина површинске обраде производа, узимајући у обзир особине и потребе људи, безбедност, захтеве тржишта и ефикасности у производњи, достављању, коришћењу и одржавању
 • графичко дизајнирање
 • унутрашње декорисање

Не обухвата:

 • израду веб сајтова, дел. 62.01
 • пројектовање зграда, дел. 71.1
 • инжењерски дизајн, тј. примену физичких закона и техничких принципа у дизајнирању машина, материјала, инструмената, састава, процеса и система, дел. 71.12

 

Грана 74.2 - Фотографске услуге

Обухвата:

 • израду фотографија у комерцијалне сврхе и за потрошаче:
  • за документе, школе, венчања итд.
  • фотографије за потребе рекламирања, за издавачку делатност, модну делатност, делатности у вези с некретнинама и за потребе туристичке делатности
  • фотографисање из ваздуха
  • видео-снимање догађаја: венчања, састанака и др.
 • обраду филмова:
  • развијање, умножавање и увећавање с негатива или филмова преузетих од клијената
  • лабораторије за развијање филмова и израду фотографија
  • фотографске радње за брзу израду фотографија (без продаје фотоапарата)
  • израду слајдова
  • копирање, рестаурацију или ретуширање фотографија
 • делатност фоторепортера
 • микрофилмовање докумената

Не обухвата:

 • обраду филмова повезану с филмском и телевизијском делатношћу, дел. 59.12
 • пружање картографских и просторних информација, дел. 71.12
 • рад аутомата за фотографисање, дел. 96.09

 

Грана 74.3 - Превођење и услуге тумача

74.30    Превођење и услуге тумача

 

Грана 74.9 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Обухвата велики број услуга које се пружају клијентима на комерцијалној основи. Укључене су активности за које је потребан виши степен стручности и научних и техничких знања, али се не обухватају текући, рутински послови који обично кратко трају.

Обухвата:

 • посредовање при куповини и продаји економских субјеката, нпр. организовање куповине и продаје малих и средњих предузећа, укључујући лекарску праксу, али не и посредовање приликом продаје некретнина
 • посредовање приликом правног промета права на патент
 • процењивање вредности, осим вредности некретнина и вредности предмета у сврхе осигурања (антиквитета, драгоцености и др.)
 • рачуноводствену ревизију и информације о тарифама превоза робе
 • прогнозу времена
 • давање савета у вези са безбедношћу
 • давање агрономских савета
 • давање еколошких савета
 • давање осталих савета
 • давање осталих савета, осим савета у вези са архитектуром, инжењерством и управљањем
 • активности квантитативних проценитеља
 • активности које обављају агенти и агенције у интересу појединаца, и то у вези са добијањем ангажмана на снимању филмова, позоришних представа или у оквиру других забавних и спортских приредби, пласирања књига, драмских представа, уметничких дела, фотографија и сл.

Не обухвата:

 • аукцијску трговину на велико коришћеним моторним возилима, дел. 45.1
 • продају преко интернета, дел. 47.91
 • активности аукцијских кућа (трговину на мало), дел. 47.79
 • активности агената за некретнине, дел. 68.31
 • књиговодствене активности, дел. 69.20
 • давање савета у вези са управљањем, дел. 70.22
 • архитектонске и инжењерске консултације, дел. 71.1
 • индустријски и машински дизајн, дел. 71.12 и 74.10
 • ветеринарско испитивање и контролу у вези с производњом хране, дел. 71.20
 • делатност рекламних агенција, дел. 73.11
 • израду штандова и осталих конструкција за излагање пропагандног материјала, дел. 73.11
 • организовање изложби и скупова, дел. 82.30
 • активности самосталних аукционара, дел. 82.99
 • израду програма за задржавање лојалности купаца, дел. 82.99
 • давање савета у вези с потрошачким кредитима и дуговањима, дел. 88.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла