Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 71 - Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе

Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање и картографију.
Такође укључује обављање физичких, хемијских и других аналитичких испитивања.

 

Грана 71.1 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање, картографију и слично.

Обухвата:

 • давање архитектонских савета који се односе на:
  • израду нацрта и планова пројеката
  • урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика

Не обухвата:

 • услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09
 • услуге унутрашњег декорисања, дел. 74.10

Обухвата:

 • инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:
  • машинама и процесима
  • пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
  • пројектима управљања водама
 • израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система
 • израду пројеката који се користе за климатизацију, расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености ваздуха, у области акустике итд.
 • геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења
 • геодетске активности:
  • премеравање граница и терена
  • хидролошко мерење
  • подземно мерење
  • пружање картографских информација

Не обухвата:

 • пробна бушења повезана са искоришћавањем руда, дел. 09.10 и 09.90
 • развој и публиковање софтвера, дел. 58.29 и 62.01
 • услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09
 • техничко тестирање, дел. 71.20
 • истраживање и развој у техничко-технолошким наукама, дел. 72.19
 • индустријски дизајн, дел. 74.10
 • снимање из ваздуха, дел. 74.20

 

Грана 71.2 - Техничко испитивање и анализе

Обухвата физичка, хемијска и друга аналитичка испитивања свих типова материјала и производа, укључујући:

  • испитивање акустике и вибрације
  • испитивање састава и чистоће минерала итд.
  • хигијенско испитивање хране, укључујући ветеринарско испитивање и контролу производње хране
  • испитивање физичких карактеристика и отпорности материјала, као што су чврстина, дебљина, трајност, радиоактивност и др.
  • испитивање квалитета и поузданости
  • испитивање комплетне опреме: мотора, аутомобила, електронских уређаја итд.
  • радиографско испитивање заваривања и лемљења
  • анализу недостатака
  • испитивање и мерење еколошких индикатора: загађености ваздуха и воде итд.
 • издавање сертификата за производе, укључујући потрошачку робу, моторна возила, авионе, посуде под притиском, нуклеарна постројења итд.
 • издавање исправа о усаглашености за производе, процесе, услуге, системе управљања и стручна лица
 • периодично испитивање исправности моторних возила
 • испитивање уз коришћење модела (нпр. авиона, бродова, брана итд.)
 • рад полицијских лабораторија

Не обухвата:

 • тестирање животињских узорака, дел. 75.00
 • постављање дијагнозе, медицинско и стоматолошко тестирање и анализе, дел. 86

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла