Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti - Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 71 - Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje i kartografiju.
Takođe uključuje obavljanje fizičkih, hemijskih i drugih analitičkih ispitivanja.

 

Grana 71.1 - Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje, kartografiju i slično.

Obuhvata:

 • davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:
  • izradu nacrta i planova projekata
  • urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika

Ne obuhvata:

 • usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
 • usluge unutrašnjeg dekorisanja, del. 74.10

Obuhvata:

 • inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
  • mašinama i procesima
  • projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
  • projektima upravljanja vodama
 • izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
 • izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
 • geofizička, geološka i seizmološka merenja
 • geodetske aktivnosti:
  • premeravanje granica i terena
  • hidrološko merenje
  • podzemno merenje
  • pružanje kartografskih informacija

Ne obuhvata:

 • probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90
 • razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01
 • usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
 • tehničko testiranje, del. 71.20
 • istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim naukama, del. 72.19
 • industrijski dizajn, del. 74.10
 • snimanje iz vazduha, del. 74.20

 

Grana 71.2 - Tehničko ispitivanje i analize

Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući:

  • ispitivanje akustike i vibracije
  • ispitivanje sastava i čistoće minerala itd.
  • higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane
  • ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr.
  • ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti
  • ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd.
  • radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja
  • analizu nedostataka
  • ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd.
 • izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.
 • izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica
 • periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila
 • ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.)
 • rad policijskih laboratorija

Ne obuhvata:

 • testiranje životinjskih uzoraka, del. 75.00
 • postavljanje dijagnoze, medicinsko i stomatološko testiranje i analize, del. 86

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla