Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Делатности запошљавања
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 78 - Делатности запошљавања

Обухвата састављање понуда слободних радних места и усмеравање, односно запошљавање кандидата који су се пријавили за запошљавање. Овде спада и обезбеђивање понуде одговарајућих радника пословним клијентима за одређени период у циљу привремене замене радне снаге клијента.

Обухвата:
-    тражење и запошљавање извршних руководилаца
-    активности агенција за аудиције

Не обухвата активности агенција или посредника за самосталне уметнике, дел. 74.90

 

Грана 78.1 - Делатност агенција за запошљавање

Обухвата састављање понуда слободних радних места и усмеравање (упућивање) и запошљавање кандидата. Обухвата:

  • проналажење радника, активности у вези са избором кандидата за упућивање послодавцу и запошљавање, укључујући проналажење и запошљавање извршних руководилаца
  • агенције и бирое за аудицију
  • делатност агенција за запошљавање преко интернета

Не обухвата:

  • агенције за посредовање у ангажовању самосталних позоришних, филмских и других уметника, дел. 74.90

 

Грана 78.2 - Делатност агенција за привремено запошљавање

Обухвата обезбеђивање радника клијентима за одређени период, као допуну или привремену замену радне снаге клијента, где су запослени појединци стално запослени у јединицама за привремено пружање услуга. Јединице које се сврставају у ову групу не врше директан надзор над својим запосленима који раде на радним местима на које их распоређује клијент-послодавац.

 

Грана 78.3 - Остало уступање људских ресурса

Обухвата обезбеђивање људских ресурса за потребе клијената. Јединице које се сврставају у ову групу представљају послодавце запослених и у вези су са исплатом зарада, опорезивањем, осталим фискалним питањима и питањима у вези са људским ресурсима, али нису одговорне за управљање и надзор над запосленима.

Обезбеђивање људских ресурса обично се обавља на дугорочној основи. Овде сврстане јединице обављају велики број задатака који се односе на управљање људским ресурсима.

Не обухвата:

  • обезбеђивање радне снаге заједно с надзором или вођењем послова
  • обезбеђивање људских ресурса за привремену замену или као додатни ресурс за потребе клијената, дел. 78.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла