Банер
Банер
Трговци обавезни да истакну врсту трговинског формата
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 11 јул 2011 13:18

Подсећамо читаоце да је трговац, према члану 42. Закона о трговини, у обавези да на продајном месту има видно истакнуто пословно име, односно назив или скраћено пословно име.

Поред тога, на продајном објекту трговац је дужан да има истакнуте и основне податке о том продајном објекту, и то нарочито врсту трговинског формата.

Опширније...
 
Трговински формати
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Трговински формати су организационо-технички облици обављања трговине, који имају специфичну стратегију продаје према купцима и конкурентима – на пример супермаркет, хипермаркет, дисконт, трговински центар, цасх анд царрy центар и др.

Опширније...
 
Употреба печата није обавезна од 1. фебруара 2012. године
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 15 јун 2011 10:49

Нови Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 - даље: Закон) почиње да се примењује 1. фебруара 2012. године.

Према одредби члана 25. Закона који регулише употребу пословног имена, печата и других података у документима, привредно друштво (такође и предузетник) није дужно да употребљава печат у пословној комуникацији.

Опширније...
 
Новине у закону о превозу у друмском саобраћају
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 23 мај 2011 21:30

Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) ступио је на снагу 17. маја 2011. године.

Од донетих измена издвајамо следеће:

Опширније...
 
Класификација делатности - Сви сектори
Е-Издаваштво - Коментари прописа
субота, 02 април 2011 08:24

Класификација делатности подељена је на секторе, области, гране и групе делатности са шифрама делатности. Ради лакше претраге онога шта поједина шифра делатности и њен опис подразумевају, у наставку дајемо преглед комплетне класификације делатности. Сматрамо да дати приказ класификације делатности има одређене предности у односу на класичан документ, и надамо се да ће бити од користи посетиоцима.

Опширније...
 
Зоне на територији Града Београда
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

Одлуком о одређивању зона на територији Града Београда (Сл. лист града Београда", бр. 60/2009 и 45/2010) одређене су зоне као један од критеријума за утврђивање висине локалних комуналних такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Такође, зоне одређене том одлуком примењују се и као критеријум за утврђивање висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд.

На територији града Београда постоје девет зона у зависности од тржишне вредности објеката и земљишта, комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, покривености планским документима и развојним могућностима локације, квалитета повезаности локације са централним деловима града, намени објеката и осталим условљеностима.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор А - Пољопривреда, шумарство и рибарство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Сектор обухвата коришћење биљних и животињских ресурса, укључујући гајење усева и засада, узгој и размножавање животиња, искоришћавање шума и гајење осталих биљака, животиња и производа животињског порекла на пољопривредним газдинствима или на њиховом природном станишту.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 6 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла