Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор И - Услуге смештаја и исхране
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Сектор обухвата пружање услуге смештаја за краћи боравак посетилаца и других путника, као и припремање комплетних оброка и пића за непосредно конзумирање. Обим и врста допунских услуга у овом сектору могу се у великој мери разликовати.

 

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата производњу и дистрибуцију информација и културних садржаја. Обезбеђује средства за пренос или дистрибуцију ових производа, као и података или комуникација. Обухвата делатност информационе технологије и обраде података и пружање осталих информационих услуга.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата финансијске услуге, укључујући услуге осигурања, реосигурања, пензијских фондова и помоћне делатности у вршењу финансијских услуга. Такође обухвата и делатност холдинг компанија, делатност повереничких фондова (трастова), инвестиционих фондова и сличних финансијских ентитета.

 

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Л - Пословање некретнинама
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата услуге закуподаваца, агената или посредника у једној или више делатности: продаји или куповини некретнина, изнајмљивању некретнина и пружању других услуга у вези с некретнинама.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата специјализоване стручне, научне, иновационе и техничке делатности. Да би се оне могле обављати, неопходан је висок степен обучености, поседовање специјализованих знања и стручности, које се корисницима стављају на располагање.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Овај сектор обухвата разноврсне делатности којима се подржава пословање економских субјеката. Од делатности у сектору М разликују се по томе што њихова главна сврха није преношење специјализованих знања.

 

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор О - Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата активности државне управе које обавља државна администрација. Обухвата доношење закона и судско тумачење закона и одговарајућих прописа, као и реализовање програма који су засновани на тим законима и прописима, законодавну власт, опорезивање, народну одбрану, јавни ред и безбедност, имиграционе услуге, спољне послове и обављање послове државне управе. Овај сектор такође обухвата обавезно социјално осигурање.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 8 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла