Baner
Baner
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2015. godini
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 novembar 2014 00:00

Podsećamo posetioce da je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje 30. novembar 2014. godine, a u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana

Opširnije...
 
Lična zarada preduzetnika u 2015. godini i obaveštavanje Poreske uprave
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 novembar 2014 00:00

Lična zarada preduzetnika je novina u vezi sa plaćanjem pre svega doprinosa za preduzetnika. Prvi put je uvedena izmenom Zakona o porezu na dohodak građana maja 2013. godine. Naime, uvođenjem lične zarade preduzetnika, data je mogućnost i preduzetnicima da sami odrede visinu svoje lične zarade (plate), a ne da im se ukupna dobit, tj. ukupan oporezivi prihod od samostalne delatnosti, računa kao lična zarada.

Rok za obaveštavanje Poreske uprave o isplati lične zarade preduzetnika u 2015. godini je 15. decembar 2014. godine. To se ne odnosi na preduzetnike koji već isplaćuju ličnu zaradu.

Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

Opširnije...
 
Razvrstavanje pravnih lica po veličini – kalkulator za razvrstavanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 22 januar 2014 09:57

Važećim Zakonom o računovodstvu propisani su novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini.

Razvrstavanje u skladu sa kriterijumima iz Zakona o računovodstvu pravno lice vrši samostalno, a utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu. Po izvršenom razvrstavanju, pravna lica su dužna da utvrđenu veličinu upišu u finansijske izveštaje za 2013. godinu (u obrazac „Statistički aneks“, na poziciju sa oznakom za AOP 602, u kol.tekuće godine, unose numeričku oznaku (1 - za mikro, 2 - za malo, 3 - za srednje, ili 4 - za veliko pravno lice); a u obrazac zahteva za registraciju koji dostavljaju uz finansijske izveštaje - u deo „Obaveštenje o razvrstavanju“, unose odgovarajuću opisnu oznaku za veličinu.

Opširnije...
 
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 17 januar 2014 13:28

("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Opširnije...
 
Nove šifre plaćanja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 08 januar 2014 11:06

U „Službenom glasniku RS“, br. 98/2013 objavljena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa, kojom su izmenjene šifre plaćanja.

Nove šifre primenjuju se za isplate počev od 1. januara 2014. godine.

Opširnije...
 
Porez na dobit – od 1. januara 2014. godine ukida se poreski kredit
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 24 decembar 2013 13:16

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica obrisan je član 48. koji se odnosi na poreski kredit po osnovu ulaganja radi obavljanja pretežne i drugih delatnosti.

To znači da od 1. januara 2014. godini privredna društva i drugi obveznici koji vrše ulaganja neće imati pravo na umanjenje poreske obaveze za porez na dobit po tom osnovu.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 10
Joomla templates by a4joomla