Банер
Банер
Истицање знака забрањено и дозвољено пушење
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 10 децембар 2010 20:29

Подсећамо посетиоце да је од 20.10.2010. године, а на основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени гласник РС“, бр. 30/10) и Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС“, бр. 73/10), прописана обавеза истицања нових знакова забрањеног и дозвољеног пушења у одређеном простору.

Истицање знака забране пушења у затвореном радном и јавном простору

Знак забране пушења који се користи за означавање затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је пушење забрањено има облик правоугаоника формата А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и косом траком (пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник круга и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм x 14 мм унутар круга положене испод косе траке под углом од 90 степени у односу на косу траку.
На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст: "ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ". На доњем полу знака, испод круга, исписан је текст: "ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ".
Текст је исписан је словима величине 9 мм, ћириличким писмом, односно другим језиком и писмом који су у службеној употреби Републици Србији.
Унутрашњост круга и површине знака ван круга је беле боје; ивица круга и коса трака (пречник круга) ширине су 15 мм и црвене су боје; симбол упаљене цигарете је беле и црне боје (контуре цигарете и дуванског дима); слова знака су црне боје.

Знак забране пушења у затвореном радном и јавном простору истиче се:

Опширније...
 
Електронска достава документа Девизном инспекторату
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 26 новембар 2010 10:26

Подсећамо посетиоце да је од 16. јуна 2010. године престала обавеза достављања Девизном инспекторату фактура или других одговарајућих исправа по пословима извоза, односно увоза услуга.

Наиме од 16. јуна 2010. године, ради обављања посредне контроле по пословима извоза, односно увоза услуга, Девизном инспекторату је потребно достављати Извештај о фактурисаним услугама на прописаном обрасцу - Преглед фактура. Преглед фактура се доставља у року од 30 дана од дана фактурисања.

Такође, од 16. јуна 2010. године Девизни инспекторат је омогућио доставу документације у електронској форми, а у складу са Уредбом о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената. Електронска достава документа се врши путем апликације на сајту Девизног инспектората. Апликацију за електронску доставу документа - фактура могу користити само резиденти и нерезиденти који су се пријавили за електронско достављање, тако што су Девизном инспекторату, у штампаној форми, доставили Пријаву за електронску доставу документа.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла