Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Fiskalna kasa

Zakonom o fiskalnim kasama propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Obaveza evidentiranja postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ovde možete pročitati Uredbu o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Promet (prodaja) ostvaren sa pravnim licem nije potrebno evidentirati putem fiskalne kase. Cena fiskalne kase je različita i kreće se od 250 evra pa naviše.

Osim fiskalne kase pravno lice ili preduzetnik mora da ima i terminal za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa i da sklopi ugovor sa Telekom Srbija o usluzi daljinskog očitavanja. Cena terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa kreće se oko 150 evra + PDV, a mesečna usluga daljinskog očitavanja je 300 dinara + PDV.

 

U slučajevima kada se želi tačna i brza evidencija stanja lagera u maloprodaji, fiskalni štampač povezan direktno sa računarom, ili kompletno POS (Point of Sale) rešenj može biti bolja investicija (iako skuplja) nego fiskalna kasa.

Fiskalna kasa i terminal za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa se kupuju u ovlašćenom servisu, i preko tog servisa se vrši prijava fiskalne kase Poreskoj upravi. Potrebno je dobro se raspitati o mogućnostima svake fiskalne kase (osim onih zakonom propisanih), fiskalnog štampača, kao i njihove eventualne povezanosti sa programima koji se koriste za evidenciju ulaza i izlaza robe, kao i povezanosti sa softverom koji koristi računovođa. Sve ovo zajedno, ako je dobro uklopljeno može da uštedi dosta vremena i živaca u budućnosti.

Pravna lica koja obavljaju sledeće delatnosti:
50300 - Prodaja delova i pribora za motorna vozila
50500 - Trgovina na malo motornim gorivima
521 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
522 - Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
524 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
55110 - Hoteli i moteli, s restoranom
55120 - Hoteli i moteli, bez restorana
55300 - Restorani
55400 - Barovi
70310 - Agencije za nekretnine
dužna su da na mestima prodaje dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, u okviru tih delatnosti, omoguće kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga, plaćanje pomoću platne kartice. Obaveza je omogućiti plaćanje putem najmanje jedne vrste platne kartice.

Da bi bilo moguće primati elektronske platne kartice potrebna je telefonska linija u lokalu, kao i ugovor zaključen sa bankom o naplati putem platnih kartica. Ovo je takođe trošak koji treba imati u vidu prilikom pravljenja računice.

prethodna strana ___________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija