Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Računovodstvo

Računovođa je osoba koja vodi vaše poslovne knjige. Cilj vođenja poslovnih knjiga je sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno utvrđivanje dobiti.
Sama dobit je jedan od bitnih pokazatelja putem kojeg poredimo uspešnost poslovanja firmi koje se bave različitim delatnostima.

Godišnji finansijski izveštaj je osnova za plaćanje poreza na dobit (a u slučaju radnje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno osiguranje). Osim toga on je vrlo bitan dokument prilikom traženja kredita od banke, države ili nekog trećeg.

Pored sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja (koga čine bilans stanja, bilans uspeha, statstički aneks, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine) računovđe mogu da obračunavaju druge poreze, da popunjavaju poreske prijave i drugo. U nizu stvari koje su ranije pomenute računovođe mogu imati ulogu, ali ne moraju. Firme mogu same obavljati te poslove u sopstvenoj organizaciji.

Računovođa po pravilu ima sertifikat izdat od relevantne organizacije, odgovarajuće obrazovanje i odgovarajuće iskustvo. Firma sama određuje (pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama i pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta) koje to kvalifikacije treba da ima računovođa da bi mogao da vodi poslovne knjige te firme. Te kvalifikacije nisu propisane od strane države, ali svaka firma, i direktor firme, su odgovorni za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Ukoliko se angažuje računovodstvena agencija za vođenje poslovnih knjiga, taj poslovni odnos treba da bude uređen ugovorom. Ugovor treba da što detaljnije precizira prava i obaveze obe ugovorne strane. Posebno treba obratiti pažnju na to ko snosi odgovornost pred zakonom u pojedinim slučajevima.

 

Računovođe su po pravilu konzervativne osobe. I sam posao koji obavljaju od njih ne traži da budu pro-aktivni, jer je glavni posao računovođe da prikaže vaše proteklo poslovanje u skladu za zakonima. Dakle prošlost (a ne budućnost) je osnovni posao računovođe. Računovođe su produžena ruka državne uprave i stoga od njih treba očekivati da će braniti tu upravu, najviše zato što će tako odbraniti sebe i profesiju.

Potreba za znanjima koja se tiču poreskog, finansijskog i pravnog sistema, u planiranju poslovanja u Srbiji postoji. Za sada ne postoji dovoljna ponuda ovih znanja, pogotovo za manje klijente. Za veće klijente tu postoje revizorske i konsultantske kuće koje su veoma skupe, i koje manji klijenti ne mogu da plate.
Tu prazninu u ovom trenutku (prva polovina 2008. godine) najviše popunjavaju računovođe, advokati, profesori, revizori.

Obavezu revizije svojih poslovnih knjiga imaju srednja i velika pravna lica prema Zakonu o računovodstvu. Revizija zapravo znači da ovlašćeni revizor prema poznatim pravilima revizije utvrdi da li je godišnji finansijski izveštaj koji ste sastavili u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i opštim aktima vaše firme.

Pravna lica, prema Zakonu o računovodstvu, razvrstavaju se na mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, godišnjeg prihoda i vrednosti imovine utvrđene na dan sastavljanja finansijskih izveštaja u poslovnoj godini.
U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja ispunjavaju najmanje dva od sledećih kriterijuma:
1) da je prosečan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi godišnji izveštaj od 50 do 250;
2) da je godišnji prihod od 2.500.000 EUR do 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
3) da je prosečna vrednost poslovne imovine (na početku i na kraju poslovne godine) od 1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

 

Pravna lica koja imaju niže od najnižih iznosa u pokazateljima kod najmanje dva od navedenih kriterijuma, razvrstavaju se u mala pravna lica, a pravna lica koja imaju veće iznose od najvećih u pokazateljima kod najmanje dva od navedenih kriterijuma iz stava 2. ovog člana, razvrstavaju se u velika pravna lica. U srednja pravna lica razvrstavaju se i pravna lica koja imaju veće iznose od najvećih pokazatelja kod jednog od navedenih kriterijuma.

Vezano za računovođe veoma je bitno napomenuti da:

  1. advokati
  2. ortačka advokatska društva
  3. preduzeća za reviziju
  4. ovlašćeni revizori i
  5. pravna i fizička lica koja su odgovorna za vođenje poslovnih knjiga ili se bave poreskim savetovanjem

imaju posebne obaveze prema Zakonu o sprečavanju pranja novca. Više o ovome pročitajte u posebnom odeljku.

prethodna strana _____________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
     
     
     
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2010 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija