Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Uporedni prikaz poreza i doprinosa za različite pravne forme

Napomena: 21.05.2014.
Usled značajnih izmena poreskih i povezanih propisa sadržaj ove strane je zastareo.
Odlučili smo da ne uklanjamo sadržaj strane jer može poslužiti radi istraživanja ranijih propisa, a takođe se može koristiti u svrhu razumevanja opštih principa.

Do sada smo naučili da postoje različite vrste poreza i doprinosa koje plaćaju različite pravne forme poslovanja. Da bi što lakše uporedili koji i koliki porezi i doprinosi se plaćaju po pojedinim pravnim formama obavljanja delatnosti u nastavku dajemo dva primera koja u tabelarno i grafički prikazana.

Primer obavljanja uslužne delatnosti (bez značajnih fiksnih troškova) kao fizičko lice, radnja ili DOO.

Želja je da ovim primerom prikažemo šta je isplativije. Pretpostavke su sledeće:

 • delatnost kojom se firma bavi je uslužna delatnost bez značajnih fiksnih troškova (primer je izrada softvera i slično)
 • osnivač je jedini zaposleni
 • za obračun je uzeta ostvarena godišnja prosečna zarada za 2007 godinu
 • obavlja se delatnost čiji je godišnji prihod (prodaja) 5.000.000 dinara

Primer je dosta složen. Preporučujem da ga pažljivo analizirate, a ovde ćemo dati samo kraći komentar:

 • Fizičko lice ne može da obavlja delatnost ukoliko je nije registrovano. Međutim fizičko lice može da izradi softver (ili slično) i da po osnovu ugovora o (autorskom) delu dobije naknadu za to. Ukoliko je isplatilac takve naknade fizičkom licu, neka firma (pravno lice) iz Srbije, tada ta firma ima obavezu da prilikom isplate neto naknade fizičkom licu istovremeno isplati poreze i doprinose državi. Na kraju godine, fizičko lice, ukoliko je ostvarilo prihode koji se oporezuju po godišnjem porezu na dohodak građana, ima obavezu da obračuna i uplati taj godišnji porez na dohodak građana, i da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi.
  Ukoliko fizičko lice prima bruto naknadu iz inostranstva onda to fizičko lice ima obavezu da samostalno obračuna, plati i prijavi poreze i doprinose Poreskoj upravi. Rok za to je 15 dana od dana primanja novca.
 • Radnja može da započne delatnost kao paušalac. U toku godine može da pređe promet od 3 miliona dinara i da izgubi status paušalca. Tek od tog trenutka radnja počinje da vodi poslovne knjige i da računa svoju dobit. Prethodna prodaja od 3 miliona dinara se ne računa kao dobit, već se do dostizanja 3 miliona dobit računa u paušalnom iznosu koji je odredio poreski inspektor, kako je već objašnjeno kod paušanog oporezivanja.
  Iz tog razloga je procenat (24%) manji nego kod radnje koja je tokom cele godine vodila poslovne knjige
 • U slučaju DOO prihod od kapitala (prihod od učešća u dobiti firme) ne ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. U datom primeru neto plata vlasnika DOO iznosi 27.765 dinara. Za niže nivoe ove plate celokupan trošak za DOO postaje niži.
  Glavni razlog tome što je DOO isplativiji od radnje koja vodi poslovne knjige je to što vlasnik DOO ne plaća doprinose na maksimalnu osnovicu za plaćanje. Maksimalna osnovica iznosi petostruki iznos prosečne plate u Srbiji. Pored toga dobit koju osnivač DOO isplaćuje sebi (još uvek) ne ulazi u osnovicu za godišnje oporezivanje.
Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
ŠTA JE ISPLATIVIJE?
TABELA  12. – UPOREDNI PREGLED OBAVLJANJA POSLOVNE AKTIVNOSTI KAO FIZIČKO LICE, KAO PREDUZETNIK ILI
KAO PRIVREDNO DRUŠTVO (D.O.O) U POGLEDU PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA

rb

OPIS

%

Fizičko lice

Sam.agencija - preduzetnik  paušalac u godina osnivanja

Samostalna agencija (preduzetnik)
naredne godine

DOO

1

Bruto prihod (bruto prodaja)

 

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2

Paušalno oporeziv prihod do 3.000.000 dinara tj. trošak koji se ne pravda

 

 

3.000.000

 

 

3

Ostatak bruto prihoda za preduzetnika koji je paušalac do dostizanja 3 miliona

 

 

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Najviša godišnja osnovica za socijalno osiguranje (procena 2007)

 

2.324.640

2.324.640

2.324.640

2.324.640

5

Normirani troškovi za druge prihode

20,00%

1.000.000

 

 

 

6

Poreska osnovica za porez na druge prihode

 

4.000.000

 

 

 

7

Porez na dohodak građana (porez na druge prihode)

20,00%

800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Porez na zaradu (platu)

12,00%

 

 

 

48.519

9

Doprinos za PIO
Za fizičko lice (red 4 x 22%)
Za preduzetnika paušalca u godini osnivanja(red 4x22%)
Za samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4 x 22%)
Za vlasnika d.o.o. (koji radi u svom doo) (473.965 x 22%)

22,00%

511.421

464.200

511.421

102.284

10

Doprinos za zdravstvo
Za preduzetnika paušalca u godini osnivanja (red 4 x22%)
Za samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4x12,3%)
Za vlasnika d.o.o. (koji radi u svom doo) (473.965 x 12,3%)

12,30%

285.931

259.530

285.931

57.186

11

Doprinos za nezaposlenost
Za preduzetnika paušalca u godini osnivanja (red 4x22%)
Za samostalnu agenciju (preduzetnika) (red 4x1,5%)
Za vlasnika d.o.o. (koji radi u svom doo) (473.965 x 1,5%)

1,50%

 

31.650

34.870

6.974

12

Neto plata vlasnika d.o.o. koji je zasnovao radni odnos u svom preduzeću (473.965 - red. 8 - ((red.9+10+11)/2))

 

 

 

 

333.186

13

Ostali fiksni godišnji troškovi

 

 

110.000

110.000

110.000

14

UKUPNO TROŠKOVI ( od 7 do 13)

 

1.597.352

865.380

942.221

658.150

 

 

 

 

 

 

 

15

Neto prihod građanina pre godišnjeg poreza (1-14)
Bruto prihod preduzetniika paušalca u godini osnivanja (3-14)
Bruto prihod preduzetnika (1-14)
Bruto dobit preduzeća (pre oporezivanja) (1-14)

 

3.402.648

1.134.620

4.057.779

4.341.850

 

 

 

 

 

 

 

16

Porez na prihod od samostalne delatnosti (15 x 10%)

10,00%

 

113.462

405.778

 

17

Porez na dobit preduzeća (15x 10%)

10,00%

 

 

 

434.185

 

 

 

 

 

 

 

18

Neto prihod preduzetnika (15-16)

 

 

1.021.158

3.652.001

 

19

Neto dobit preduzeća (15-17)

 

 

 

 

3.907.665

 

 

 

 

 

 

 

20

Osnovica za porez na prihod od kapitala (za d.o.o.) (19 x 50%)

 

 

 

 

1.953.832

21

Porez na prihod od kapitala (20 x 20%)

20,00%

 

 

 

390.766

 

 

 

 

 

 

 

22

Neto prihod građanina pre godišnjeg poreza (red 15)

 

3.402.648

 

 

 

23

Neto prihod preduzetnika (red 18)

 

 

1.021.158

3.652.001

 

24

Prihod od kapitala vlasnika preduzeća (isplaćena dobit osnivaču) (19-21)

 

 

 

 

3.516.898

 

 

 

 

 

 

 

25

Prosečna godišnja bruto zarada u Srbiji (procena 2007)

 

464.928

464.928

464.928

464.928

26

Trostruki iznos iznad koga se plaća godišnji porez na dohodak građanina (3x25)

 

1.394.784

1.394.784

1.394.784

1.394.784

 

Šestostruki iznos iznad koga se plaća godišnji porez na dohodak građanina (6x25)

 

2.789.568

2.789.568

2.789.568

2.789.568

 

 

 

 

 

 

 

27

Bruto godišnji dohodak građanina koji ulazi u obzir za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građanina

 

5.000.000

1.134.620

4.057.779

464.928

28

Umanjenje za plaćen porez

 

800.000

113.462

405.778

 

29

Umanjene za plaćene doprinose

 

511.421

 

 

 

30

Osnovica za plaćanje godišnjeg dohodka građanina pre umanjenja

 

3.688.579

1.021.158

3.652.001

464.928

31

Poresko umanjene za obveznika - 40 % od prosečne plate u Srbiji

 

185.971

185.971

185.971

 

32

Poresko umanjene za 1 izdržavanog članova porodice - 15 % od prosečne plate u Srbiji

 

69.739

69.739

69.739

 

33

Ukupno umanjenje - maksimalno 50 %

 

255.710

255.710

255.710

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Osnovica za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana nakon svih umanjenja

 

2.038.085

 

2.001.507

 

 

Za primanja iznad 3, a manje od 6 prosečnih bruto plata - 10%

 

1.394.784

 

1.394.784

 

 

Za primanja iznad  6 prosečnih bruto plata - 15%

 

643.301

 

606.723

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Godišnji porez na dohodak građanina

 

 

 

 

 

 

Za primanja iznad 3, a manje od 6 prosečnih bruto plata - 10 %

10,00%

139.478

0

139.478

0

 

Za primanja iznad  6 prosečnih bruto plata - 15%

15,00%

96.495

 

91.008

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Neto prihod
Za fizičko lice (red 22 - red 35)
Za paušalca u godini osnivanja (red 23-red 35)
Za samostalnu agenciju (preduzetnika) - (red 23-red 35)
Za vlasnika doo (koji radi u svom doo) - (red 12 + red 24)

 

3.166.675

4.021.158

3.512.523

3.850.085

37

Ukupno porezi i troškovi
Za fizičko lice (red 14 + red 35)
Za paušalca u godini osnivanja (14+16+35)
Za samostalnu agenciju (preduzetnika) - (14+16+35)
Za vlasnika koji radi u svom doo-red 14-red 12+red 17+ red 21)

 

1.833.325

978.842

1.487.477

1.149.915

38

INDEX (red 37 : red 36)

 

58%

24%

42%

30%

   

Kao što je gore navedeno primer je dat samo za jedan iznos ukupne prodaje, 5 miliona dinara. Dati procenti se razlikuju u zavisnosti od nivoa prodaje. Postoji određena tačka (možemo je nazvati i prelomna) do koje je bolje obavljati posao preko radnje, a nakon koje preko DOO-a. Ovo dajemo u sledećem primeru.

Primerom želimo da pokažemo koji je to iznos „zarade“ tj. bruto prihoda vlasnika koji predstavlja prelomnu tačku do koje je bolje raditi kao radnja, a nakon koje je bolje raditi kao DOO.

U primeru poredimo samo DOO i radnju jer je to najčešći slučaj poslovanja. Da bismo pravilno uporedili radnju i DOO, odredićemo koja je to granica do koje je njihovo poslovanje jednako. To ćemo postići tako što ćemo pretpostaviti da imaju jednake prihode od prodaje, da su obe firme obveznici PDV-a i da imaju jednake troškove osim troškova koji se odnose na platu i doprinose za lično socijalno osiguranje vlasnika. Tako dolazimo do termina bruto prihod vlasnika koji zapravo predstavlja sve ono što ostane vlasniku iz poslovanja, osim što od tog iznosa treba da plati porez na dobit, porez na platu, doprinose, godišnji porez na dohodak građana. Kada sve to plati ono što ostane je neto prihod vlasnika.

Dakle pitanje je koliko su zbirno opterećeni moji lični bruto prihodi porezima i doprinosima u zavisnosti od visine zarade (prihoda) i pravne forme preko koje obavljam delatnosti?
Sledeća tabela i grafikon daju odgovor na ovo pitanje.

Tabela-Obavljanje delatnosti preko radnje i preko DOO za različite nivoe bruto prihoda

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(u 000 dinara)

 

 

d.o.o.

s.t.r.

d.o.o.

s.t.r.

d.o.o.

s.t.r.

d.o.o.

s.t.r.

d.o.o.

s.t.r.

d.o.o.

s.t.r.

1

Prihodi

3.000

3.400

4.000

6.000

7.000

8.500

2

Rashodi (osim plate vlasnika)

2.440

2.600

3.000

4.500

5.200

6.200

3

Bruto prihod vlasnika=Bruto plata vlasnika + Bruto dobit

560

800

1.000

1.500

1.800

2.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Neto plata vlasnika

340

-

340

-

340

-

340

-

340

-

340

-

5

Porez na zaradu - 12 %

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

6

Doprinos na zaradu – 35,8%

170

148

170

211

170

263

170

395

170

474

170

606

7

Plata vlasnika - svi troškovi uključeni (4+5+6)

560

148

560

211

560

263

560

395

560

474

560

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bruto dobit (3-7)

0

413

240

589

440

737

940

1.105

1.240

1.326

1.740

1.694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Porez na dobit – 10%

0

-

24

-

44

-

94

-

124

-

174

 

9.2

Porez na prihode od kapitala – 10 %

-

-

22

-

40

-

85

-

112

-

157

 

9.3

Porez na prihod od samostalne delatnosti–10 %

-

41

-

59

-

74

-

110

-

133

-

169

9.4

Godišnji porez na dohodak – 10% iznad odr. iznosa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

9

Ukupno porezi iz bruto dobiti

0

41

46

59

84

74

179

110

236

133

331

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Neto plata

340

-

340

-

340

-

340

-

340

-

340

-

10.2

Neto prihod od kapitala (učešće u dobiti)

-

-

194

-

356

-

761

-

1.004

-

1.409

-

10.3

Neto prihod od samostalne delatnosti

-

372

-

530

-

663

-

995

-

1.193

-

1.500

10

Ukupni neto prihodi

340

372

534

530

696

663

1.101

995

1.344

1.193

1.749

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ukupni porezi i doprinosi (5+6+9)

220

189

266

270

304

337

399

505

456

607

551

800

12

Ukupni bruto prihodi vlasnika (10 + 11)

560

560

800

800

1.000

1.000

1.500

1.500

1.800

1.800

2.300

2.300

 

Opterećenost bruto prihoda vlasnika porezom i doprinosima (11 : 12)

39%

34%

33%

34%

30%

34%

27%

34%

25%

34%

24%

35%

  Opterećenost bruto prihoda vlasnika porezima
 

Vrlo bitna napomena je da položaj prelomne tačke, odnosno iznos bruto prihoda do kog je isplativije raditi kao radnja, odnosno preko kojeg je bolje raditi kao DOO, zavisi od plate vlasnika DOO koju on(a) isplaćuje sebi.
U datom primeru pretpostavljeno je da je vlasnik isplaćuje sebi procenjenu prosečnu platu u Srbiji (28.300 neto) za 2007. godinu i da na taj iznos plaća porez i doprinose. Položaj prelomne tačke se pomera na niže u slučaju kada vlasnik sebi isplaćuje manju zaradu od prosečne. Dakle, u slučaju kada vlasnik DOO sebi isplaćuje manju neto zaradu, tada je na mnogo nižem nivou bruto prihoda isplativije je imati DOO nego radnju, nego što je prikazano na grafikonu.

Na ovom mestu bih hteo i dati preporuku ukoliko ste se odlučili da započnete sopstveni posao.

Naime, lično smatram da ukoliko sami započinjete posao, to započnete u formi radnje i to paušalca.

Prednosti su: brza i jeftina registracija, malo papirologije, unapred poznati gotovo svi elementi poslovanja koji se tiču države; lako i jeftino zatvaranje radnje. Međutim ukoliko se pređe limit prometa za paušalca više nije moguće ostati u tom statusu.
Mana paušalaca je što neke firme ne žele da posluju sa paušalcima. Ne znam zašto je to tako, ali lično mislim da to menja (komplikuje) računicu onom kome prodajete robu, jer mora da poredi različite cene. Takođe ukoliko se želi podići neki ozbiljniji kredti bilo od Fonda za razvoj ili banke, ne postoji dokaz (dokaz je finansijski izveštaj) koji bi potvrdio ozbiljnost i veličinu poslovanja paušalca. Jedini dokaz je promet preko računa, dok nema tačne evidencije zarade.
Ukoliko se pređe limit za paušalca, dalja preporuka je da radnja promeni pravnu formu u DOO, što je lakše i jeftinije nego ranije. DOO tada zrdžava PIB, matični broj, broj računa i banci i drugo.

Ukoliko pak počinjete posao sa većom investicijom ili sa većim planovima, moje je preporuka da se registrujete DOO. Uvek je dobro odvojiti ličnu imovinu od imovine firme. I pred bankom i pred državom DOO je ozbiljniji od radnje. Ako već razmišljate o većim poduhvatima neka to bude u svim elementima poslovanja.

prethodna strana ______________________________________ sledeća strana

   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija