Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor  
Poreski sistem u Srbiji  
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Paušalno oporezivanje

Lump sum taxation
THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH. CLICK HERE.

Paušalno oporezivanje je termin koji je propisan Zakonom o porezu na dohodak građana, u delu kojim se uređuje porez na prihod od samostalne delatnosti.

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:
1) osnivaču ortačke radnje;
2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;
4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 3.000.000 dinara;
5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Dalje se navodi da preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, iako spada u gore navedene delatnosti.

Paušalno oporezivi prihod je zapravo osnovica na koju plaćamo doprinose po stopi od 35,8 % i porez po stopi 10 % (ukupno 45,8%). Ovu osnovicu određuje poreski inspektor u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Dakle, osnivač radnje podnosi Zahtev za paušalno oporezivanje poreskom inspektoru. Taj zahtev sadrži sledeće:
1) razloge zbog kojih preduzetnik smatra da nije u stanju da vodi poslovne knjige, odnosno razloge zbog kojih smatra da mu njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti;
2) iznos ukupnog prometa ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno iznos planiranog prometa kada počinje obavljanje delatnosti;
3) podatke o činjenicama i okolnostima od značaja za utvrđivanje visine paušalnog prihoda: mesto na kome se radnja nalazi; opremljenost radnje; broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice; tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja; površina lokala; starost preduzetnika i njegova radna sposobnost i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Na osnovu podataka datim u ovom zahtevu, i na osnovu gore pomenute Uredbe, poreski inspektor određuje mesečni iznos paušalnog prihoda za plaćanje poreza i dorpinosa.

Paušalni prihod se utvrđuje, u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima:
1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;
2) mesto na kome se radnja nalazi;
3) opremljenost radnje;
4) broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice;
5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
6) površina lokala;
7) starost obveznika i njegova radna sposobnost;
8) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;
9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Paušalno oporezivi preduzetnici ne vode poslovne knjige osim Knjige paušalno oporezivih obveznika (KPO), što je zapravo spisak faktura i uplata na račun. Paušalci mogu da podižu novac sa svog poslovnog računa do 100.000 dinara dnevno bez podnošenja dokaza banci o razlogu podizanja novca. Tako podignut novac nije potrebno pravdati firmi (radnji) jer jednostavno radnja ne vodi poslovne knjige. Novac radnje može da se koristi za poslovne potrebe, kao i za lične potrebe osnivača i njegove porodice.

Evo primera iz 2011. godine za obračun akontacije poreza i doprinosa za paušalno oporezivi prihod. U pitanju je agencija koja se bavi računarskim programiranjem na teritoriji opštine Čukarica u Beogradu.

Ujedno ovo je kalkulator te možete sami računati iznos poreza i doprinosa za paušalca. Unose se žuta polja. Ispod je navedeno objašnjenje za kalkulator.

 
Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam.delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kalkulator za obračun poreza i doprinosa za paušalca

A.
Polazna osnovica (prosečna mesečna bruto zarada po zaposlenom ostvarena u Republici, gradu, opštini ili okrugu):
B.
Grupa za paušalno oporezivanje prema Uredbi:
Procenat za određivanje visine paušalnog mesečnog prihoda u odnosu na polaznu osnovicu (pod A):
%
 
Visina paušalnog mesečnog prihoda nakon svrstavanja u odgovarajuću grupu
C.
Elementi za umanjenje, odnosno uvećanje polazne visine paušalnog prihoda (pod B)
 
1.
Mesto na kome se radnja nalazi (od minus 20% do plus 50%)
%
 
2.
Opremljenost radnje (od minus 20% do plus 30%)
%
 
3.
Broj zaposlenih radnika (plus 10% po jednom zaposlenom ili angažovanom članu porodice)
%
 
4.
Tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja (od minus 50% do plus 100%)
%
 
5.
Površina lokala gde je bitna za obavljanje delatnosti (od minus 10% do plus 50%)
%
 
6.
Starost obveznika i njegova radna sposobnost (do minus 20%)
%
 
7.
Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje prihoda (od minus 50% do plus 300%)
%
8.
Visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost
Iznos mesečne osnovice za plaćanje poreza i doprinosa za paušalca
 
Porez na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti
%
 
Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO)
%
 
Doprinos za zdravstveno osiguranje
%
 
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
%
 
Neto prihod od samostalne delatnosti

Objašnjenje kalkulatora

A. Polazna osnovica je utrvrđena prema sledećem članu Uredbe:

"...polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za preduzetnike sa sedištem radnje na užem području grada Beograda (opštine Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica) određuje se prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama, a za preduzetnike sa sedištem radnje na širem području grada Beograda (opštine Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka i Sopot) prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama."

Prosečne mesečne bruto zarade u opštinama na užem području Beograda u 2010. godini su bile:

1
Beograd - Voždovac
50.268
2
Beograd - Vračar
63.503
3
Beograd - Zvezdara
51.194
4
Beograd - Zemun
59.814
5
Beograd - Novi Beograd
72.568
6
Beograd - Palilula
62.008
7
Beograd - Rakovica
41.911
8
Beograd - Savski Venac
57.824
9
Beograd - Stari Grad
63.143
10
Beograd - Čukarica
45.844
11
Beograd - Surčin
63.697
Ukupno
631.774
Broj opština
11
Prosek
57.434

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku možete pogledate pregled zarada prema opštinama i okruzima ili klikom ovde.

B. Razvrstavanje po grupama učinjeno je prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Delatnosti, odnosno zanimanja koja nisu razvrstana u gore navedene grupe nadležni poreski organ razvrstava u odgovarajuću grupu, prema njihovoj srodnosti i obimu.

C. Elementi za umanjenje, odnosno uvećanje osnovice dati su takođe prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Evo datog primera kako ga je dostavila Poreska uprava.

Način utvrđivanja paušalne osnovice

Imate pravo i preporučujemo da se pre otpočinjanja delatnosti raspitate u Poreskoj upravi koliki bi bio paušalo oporezivi prihod u Vašem konkretnom slučaju, a na osnovu gore navednih kriterijuma.

Bitno je napomenuti da poreski inspektor može argumentovano proceniti da više ne ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje, ili može odrediti veći paušalni prihod na osnovu prometa koji ste ostvarili i drugih elemenata.

Tada treba opet proceniti da li se isplati ostati paušalac ili pak angažovati računovođu i voditi poslovne knjige.  

prethodna strana ___________________________________ sledeća strana

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

 
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

   

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija